شعار سال
چهارشنبه 06 تیر 1403
 1. ترسیم الگو و دوخت پیراهن خواب و روبدشامبر و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 2. ترسیم الگو و دوخت زیر دامنی و زیر پوش و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 3. ترسیم الگو و دوخت سینه بند کرست و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 4. ترسیم الگو و دوخت شورت و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 5. ترسیم الگو و دوخت لباس شنا شلوارک و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 6. ترسیم الگوی بارانی و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 7. ترسیم الگوی بلوز و پیراهن و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 8. ترسیم الگوی بلوز و مدل سازی با پارچه های تریکو و کشی سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 9. ترسیم الگوی پالتو و شنل و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 10. ترسیم الگوی پیراهن عروس و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 11. ترسیم الگوی پیراهن مجلسی و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 12. ترسیم الگوی پیراهن و مدل سازی با پارچه های تریکو و کشی سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 13. ترسیم الگوی جلیقه ومدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 14. ترسیم الگوی چادر و مقنعه و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 15. ترسیم الگوی دامن و مدل سازی آن با پارچه های تریکو و کشی سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 16.  ترسیم الگوی دامن و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 17. ترسیم الگوی شلوار و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 18. ترسیم الگوی شلوارو مدل سازی با پارچه های تریکو و کشی سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 19.  ترسیم الگوی شنل وتور سر و ژپون سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 20. ترسیم الگوی کت و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 21. ترسیم الگوی مانتو و مدل سازی آن سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 22. تزئین لباس مجلسی و عروس سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 23. دوخت پیشرفته گلدوزی دستی روی لباس سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 24. دوخت تکمیلی لباس های تریکو و کشی سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 25. دوخت تکمیلی لباس های ضخیم سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 26. دوخت تکمیلی لباس های مجلسی و عروس سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 27. دوخت تکمیلی لباس های نازک سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 28. راه اندازی، نگه داری و کنترل عملکرد ماشین های دوخت همه کاره خانگی، صنعتی (راسته دوز و سردوز 2،3،4نخ و میان دوز) (سال 1393)
 29. رودوزی سنتی روی لباس سفارشی دوز زنانه (سال 1393)
 30. سرمه دوزی روی لباس سفارشی دوز زنانه (سال 1393)

سایر پیوندها
تنظیمات قالب