شعار سال
چهارشنبه 06 تیر 1403

تهیه استانداردهای آموزش مهارت

 

برای ثبت نام در کارگروه های برنامه ریزی درسی به کجا مراجعه کنم؟

در ادارات کل استان ها به کارشناس آموزش یا پژوهش استان مراجعه شود.

چگونه فرمت سند تجزیه و تحلیل شغل و دستورالعمل آن را دریافت کنم؟

به آدرس rpc.irantvto.ir  مراجعه کنید و در قسمت فرم ها، فرم خام تجزیه و تحلیل شغل را دریافت نمایید.

چگونه با دبیران کارگروه ارتباط برقرار کنم؟

  • روش اول: از طریق کارشناس آموزش و پژوهش ادارات کل استان ها.
  • روش دوم:از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت، لینک ارتباط با دبیران کارگروه ها و تماس تلفنی با شماره داده شده.
  • روش سوم: در صورتی که عضو کمیته های برنامه ریزی درسی هستید می توانید از طریق تالار گفتگو در سامانه ملی استاندارد مهارت تماس برقرار نمایید.

چگونه فرمت تدوین استاندارد آموزش را دریافت کنم؟

به آدرس rpc.irantvto.ir مراجعه کنید و در قسمت فرم ها، فرم خام استاندارد آموزشی را دریافت نمایید.

برای مشاهده محتوای استانداردهای آموزشی به کجا مراجعه کنم؟

به سامانه ملی استاندارد مهارت به آدرس rpc.irantvto.ir  مراجعه کنید و در سمت راست صفحه روی استانداردهای آموزشی کلیک نمایید. سه نوع استاندارد آموزشی شامل استانداردهای آموزش کارآموزی، استانداردهای آموزش مربی و استانداردهای آموزش خاص (طرح ایران مهارت) وجود دارد که می توانید محتوای آنها را به تفکیک گروه های برنامه ریزی درسی دریافت نمایید. در صورتی که نام استاندارد آموزشی مد نظرتان را می دانید می توانید روی صفحه اصلی از گزینه جستو در سامانه استفاده نمایید.

مرجع کد ملی 15 رقمی روی استاندارد چیست؟

سند بین المللی ایسکو 2008 که می توانید محتوای آن را از سامانه ملی استاندارد مهارت به آدرس  rpc.irantvto.ir دریافت و مطالعه نمایید.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب