شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ کردن اسانس گیاهان دارویی ( 1394)
 2. اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن (1394)
 3. بازاریاب گیاهان دارویی (1394)
 4. بازرس فرآیند تولید گیاهان دارویی ارگانیک ( 1394)
 5. بهره بردار بذور گیاهان دارویی (1394)
 6. بهره بردار گیاهان دارویی - شیرابه ای - صمغی و مانها (1394)
 7. بهره بردار گیاهان دارویی - مرتعی و جنگلی ( 1394)
 8. تکنیسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی (1394)
 9. تکنیسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی (1394)
 10. تکنیسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوش (1394)
 11. تکنبیبن نگهداری و تعمیرات خط تولید مایعات گیاهان دارویی (1394)
 12. تکنیسین نگهداری و تعمیرات خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی (1394)
 13. تکنیسین واحد خشک کن گیاهان دارویی (1394)
 14. تولیدکننده بذر گیاهان دارویی (1394)
 15. تولبدکننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی (1394)
 16. تولیدکننده گل های دارویی (1394)
 17. تولیدکننده گیاهان دارویی برگی (1394)
 18. تولیدکننده گیاهان دارویی دانه ای (1394)
 19. تولیدکننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده (1394)
 20. تولیدکننده گیاهان دارویی ریشه ای (1394)
 21. دستیار پزشک طب سنتی (1394)
 22. سرپرست خط تولیدجامدات از گیاهان دارویی (1394)
 23. سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهی (1394)
 24. سرپرست خط تولید نیمه جامدات گیاهی (1394)
 25. سرپرست کنترل کیفیت فرآورده های اولیه گیاهان دارویی (1394)
 26. سرپرست نگهداری و تعمیرات واحداسانس گیری گیاهان دارویی (1394)
 27. سرپرست واحد سورتینگ گیاهان دارویی (1394)
 28. صادرکننده عرقیات گیاهی (1394)
 29. صادرکننده زیره ( 1394)
 30. صادرکننده عصاره و اسانس گیاهی (1394)
 31. صادرکننده آلوئه ورا و فرآورده های آن ( 1394)
 32. صادرکننده عمومی گیاهان (1394)
 33. طراح سیستم های اسانس گیری از گیاهان دارویی (1394)
 34. طرح ریزی واحدفرآورده های گیاهان دارویی (1394)
 35. فرمولاتورتولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی (1394)
 36. فرمولاتور تولید داروهای گیاهی طب سنتی (1394)
 37. فروشنده زیره (1394)
 38. فروشنده عرقیات گیاهی (1394)
 39. فروشندگی حنا (1394)
 40. فروشنده زعفران (1394)
 41. فروشندگی سدر (1394)
 42. کارشناس آنالیزکیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی (1394)
 43. کارشناس بورس گیاهان دارویی (1394)
 44. کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی (1394)
 45. کارشناس میکروبیولوژی گیاهان دارویی (1394)
 46. کارگرتوزین،پرکردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری (1394)
 47. کشت گیاه دارویی اسطوخودوس (1394)
 48. کشت گیاه دارویی رزماری (1394)
 49. کشت گیاه دارویی رزماری (1394)
 50. کشت گیاهان دارویی صبرزرد (1394)
 51. کشت گیاه دارویی گل همیشه بهار (1394)
 52. کشت گیاه دارویی گل گاوزبان ( 1394)
 53. کشت گیاهان دارویی مرزه (1394)
 54. کنترل کننده آفات و بیماریهای گیاهان دارویی در مزرعه و انبار (1394)
 55. متصدی آنالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی (1394)
 56. متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی 
 57. متصدی تحقیق و توسعه داروهای گیاهی دامپزشکی
 58. متصدی کشت بافت گیاهان دارویی
 59. متصدی گواهی بذر گیاهان دارویی
 60. مدیر تولید واحدهای داروسازی گیاهی
 61. مدیرکارخانه فرآورده های گیاهان دارویی
 62. مروج بهره برداری و احیاء گیاهان دارویی در منابع طبیعی
 63. مروج کشت گیاهان دارویی
 64. مسئول بهداشت و حفاظت فنی در واحدهای فرآوری گیاهان دارویی
 65. مسئول کنترل کیفی دمنوش ها از گیاهان دارویی
 66. مسئول کنترل فرآورده های جامد دارویی از گیاهان دارویی (93)
 67. مسئول کنترل فرآورده های جامد دارویی از گیاهان دارویی (92)
 68. مسئول کنترل کیفی نیمه جامدات گیاهی
 69. مشاور GMP در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
 70. مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده ها
 71. مشاور تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 72. مشاور ثبت اختراع داروهای گیاهی
 73. مشاور ثبت علائم و اسامی تجاری فرآورده های تجاری دارویی
 74. مشاور حقوقی صادرات محصولات طبیعی
 75. مشاور سرمایه گذاری در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
 76. مشاور عمومی پرورش گیاهان دارویی
 77. میکرو بیولوژیست گیاهان دارویی
 78. نماینده علمی شرکت دارویی و مکمل (گیاهی و شیمیایی)
 79. واردکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی
 80. کارگر آسیاب و مش بندی گیاهان دارویی
 81. کارگر تمیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی
 82. کارگرفنی خط تولید عرقیات
 83. کارگر فنی واحد شستشو گیاه
 84. کارگر ماهر برداشت گیاهان دارویی
 85. کارگر ماهر دمنوش ( تی بگ و بسته بندی پودری)
 1. اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ کردن اسانس گیاهان دارویی ( 1394)
 2. اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن (1394)
 3. بازاریاب گیاهان دارویی (1394)
 4. بازرس فرآیند تولید گیاهان دارویی ارگانیک ( 1394)
 5. بهره بردار بذور گیاهان دارویی (1394)
 6. بهره بردار گیاهان دارویی - شیرابه ای - صمغی و مانها (1394)
 7. بهره بردار گیاهان دارویی - مرتعی و جنگلی ( 1394)
 8. تکنیسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی (1394)
 9. تکنیسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی (1394)
 10. تکنیسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوش (1394)
 11. تکنبیبن نگهداری و تعمیرات خط تولید مایعات گیاهان دارویی (1394)
 12. تکنیسین نگهداری و تعمیرات خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی (1394)
 13. تکنیسین واحد خشک کن گیاهان دارویی (1394)
 14. تولیدکننده بذر گیاهان دارویی (1394)
 15. تولبدکننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی (1394)
 16. تولیدکننده گل های دارویی (1394)
 17. تولیدکننده گیاهان دارویی برگی (1394)
 18. تولیدکننده گیاهان دارویی دانه ای (1394)
 19. تولیدکننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده (1394)
 20. تولیدکننده گیاهان دارویی ریشه ای (1394)
 21. دستیار پزشک طب سنتی (1394)
 22. سرپرست خط تولیدجامدات از گیاهان دارویی (1394)
 23. سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهی (1394)
 24. سرپرست خط تولید نیمه جامدات گیاهی (1394)
 25. سرپرست کنترل کیفیت فرآورده های اولیه گیاهان دارویی (1394)
 26. سرپرست نگهداری و تعمیرات واحداسانس گیری گیاهان دارویی (1394)
 27. سرپرست واحد سورتینگ گیاهان دارویی (1394)
 28. صادرکننده عرقیات گیاهی (1394)
 29. صادرکننده زیره ( 1394)
 30. صادرکننده عصاره و اسانس گیاهی (1394)
 31. صادرکننده آلوئه ورا و فرآورده های آن ( 1394)
 32. صادرکننده عمومی گیاهان (1394)
 33. طراح سیستم های اسانس گیری از گیاهان دارویی (1394)
 34. طرح ریزی واحدفرآورده های گیاهان دارویی (1394)
 35. فرمولاتورتولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی (1394)
 36. فرمولاتور تولید داروهای گیاهی طب سنتی (1394)
 37. فروشنده زیره (1394)
 38. فروشنده عرقیات گیاهی (1394)
 39. فروشندگی حنا (1394)
 40. فروشنده زعفران (1394)
 41. فروشندگی سدر (1394)
 42. کارشناس آنالیزکیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی (1394)
 43. کارشناس بورس گیاهان دارویی (1394)
 44. کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی (1394)
 45. کارشناس میکروبیولوژی گیاهان دارویی (1394)
 46. کارگرتوزین،پرکردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری (1394)
 47. کشت گیاه دارویی اسطوخودوس (1394)
 48. کشت گیاه دارویی رزماری (1394)
 49. کشت گیاه دارویی رزماری (1394)
 50. کشت گیاهان دارویی صبرزرد (1394)
 51. کشت گیاه دارویی گل همیشه بهار (1394)
 52. کشت گیاه دارویی گل گاوزبان ( 1394)
 53. کشت گیاهان دارویی مرزه (1394)
 54. کنترل کننده آفات و بیماریهای گیاهان دارویی در مزرعه و انبار (1394)
 55. متصدی آنالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی (1394)
 56. متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی 
 57. متصدی تحقیق و توسعه داروهای گیاهی دامپزشکی
 58. متصدی کشت بافت گیاهان دارویی
 59. متصدی گواهی بذر گیاهان دارویی
 60. مدیر تولید واحدهای داروسازی گیاهی
 61. مدیرکارخانه فرآورده های گیاهان دارویی
 62. مروج بهره برداری و احیاء گیاهان دارویی در منابع طبیعی
 63. مروج کشت گیاهان دارویی
 64. مسئول بهداشت و حفاظت فنی در واحدهای فرآوری گیاهان دارویی
 65. مسئول کنترل کیفی دمنوش ها از گیاهان دارویی
 66. مسئول کنترل فرآورده های جامد دارویی از گیاهان دارویی (93)
 67. مسئول کنترل فرآورده های جامد دارویی از گیاهان دارویی (92)
 68. مسئول کنترل کیفی نیمه جامدات گیاهی
 69. مشاور GMP در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
 70. مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده ها
 71. مشاور تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 72. مشاور ثبت اختراع داروهای گیاهی
 73. مشاور ثبت علائم و اسامی تجاری فرآورده های تجاری دارویی
 74. مشاور حقوقی صادرات محصولات طبیعی
 75. مشاور سرمایه گذاری در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
 76. مشاور عمومی پرورش گیاهان دارویی
 77. میکرو بیولوژیست گیاهان دارویی
 78. نماینده علمی شرکت دارویی و مکمل (گیاهی و شیمیایی)
 79. واردکننده عصاره و اسانس گیاهان دارویی
 80. کارگر آسیاب و مش بندی گیاهان دارویی
 81. کارگر تمیز کردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی
 82. کارگرفنی خط تولید عرقیات
 83. کارگر فنی واحد شستشو گیاه
 84. کارگر ماهر برداشت گیاهان دارویی
 85. کارگر ماهر دمنوش ( تی بگ و بسته بندی پودری)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب