شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ کردن اسانس گیاهان دارویی
 2. اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس گیاهان دارویی از مخازن
 3. انباردارگیاهان دارویی
 4. انباردار مواد مؤثره گیاهان دارویی ( اسانس ، عصاره و ...)
 5. بازاریاب گیاهان دارویی
 6. ارزیاب گمرک گیاهان دارویی
 7. بازرس فرآیند تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 8. جمع آوري وفرآوري كننده تركيبات معدني درطب
 9. بهره بردار بذور گیاهان دارویی
 10. بهره بردار گیاهان دارویی برگی
 11. بهره بردار گیاهان دارویی ریشه ای
 12. بهره بردار گیاهان دارویی،مرتعی و جنگلی
 13. بهره بردار گیاهان دارویی شیرابه ای، صمغی و مانها
 14. تکنسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی
 15. تکنسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی
 16. تکنسین واحد خشک کن گیاهان دارویی
 17. تکنسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوش
 18. تکنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید مایعات گیاهان دارویی
 19. تکنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی
 20. تولید کننده بذرگیاهان دارویی
 21. تولیدکننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی
 22. تولیدکننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده
 23. تولیدکننده گیاهان دارویی برگی
 24. تولیدکننده گیاهان دارویی دانه ای
 25. تولیدکننده گیاهان دارویی غده ای و ریشه ای
 26. تولیدکننده گل های دارویی
 27. سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهی
 28. سرپرست خط تولید جامدات از گیاهان دارویی
 29. سرپرست خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی
 30. سرپرست کنترل کیفیت فرآورده های اولیه(اسانس،عصاره،پودرهای گیاهی)گیاهان دارویی
 31. سرپرست نگهداری و تعمیرات واحد اسانس گیری گیاهان دارویی
 32. سرپرست واحد سورتینگ گیاهان دارویی
 33. صادرکننده آلوئه ورا و فرآورده های آن
 34. صادرکننده عصاره، اسانس گیاهان دارویی
 35. صادرکننده عمومی گیاهان دارویی
 36. صادرکننده عرقیات گیاهی
 37. صادرکننده زیره
 38. طراح سیستم های اسانس و عصاره گیری گیاهان دارویی
 39. طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهان دارویی
 40. فروشنده زعفران
 41. فروشنده زیره
 42. فروشنده عرقیات گیاهان دارویی
 43. فرمولاتور تولید داروهای گیاهی
 44. فرمولاتور تولید فرآورده های آرایش و بهداشتی گیاهی
 45. فرمولاتور تولید داروهای گیاهی طب سنتی
 46. کارگر آسیاب و مش بندی گیاهان دارویی
 47. کارگر ماهر دمنوش ( تی بگ و بسته بندی پودری)
 48. کارگر تمیزکردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی
 49. کارگر توزین، پرکردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری گیاهان دارویی
 50. کارگر خط تولید جامدات از گیاهان دارویی   (ارديبهشت 95)
 51. کارگر فنی خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی  (ارديبهشت 95)
 52. کارگر فنی خط تولید عرقیات گیاهان دارویی
 53. کارگر فنی واحد شستشو ی گیاهان دارویی
 54. کارشناس آنالیز کیفی و کمی مواد مؤثره گیاهان دارویی
 55. کارشناس بورس گیاهان دارویی
 56. کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی
 57. کنترل کننده آفات و بیماری های گیاهان دارویی در مزرعه و انبار
 58. متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی
 59. متصدی تحقیق و توسعه داروهای گیاهی دامپزشکی
 60. متصدی کشت بافت داروهای گیاهی
 61. متصدی گواهی بذر گیاهان دارویی 
 62. مسئول کنترل کیفی نیمه جامدات گیاهی
 63. مسئول کنترل کیفی فرآورده های جامد دارویی از گیاهان دارویی
 64. مسئول کنترل کیفی دمنوش ها از گیاهان دارویی
 65. مسئول بهداشت و حفاظت فنی در واحدهای فرآوری گیاهان دارویی
 66. مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده ها
 67. مشاور تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 68. مشاور ثبت علایم و اسامی تجاری و طرح صنعتی گیاهان دارویی و فرآورده ها
 69. مشاور ثبت اختراع داروهای گیاهی
 70. مشاور سرمایه گذاری در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
 71. مشاور حقوقی صادرات محصولات طبیعی
 72. مشاور عمومی پرورش گیاهان دارویی
 73. مشاور GMP در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
 74. مدیر تولید واحدهای داروسازی گیاهی
 75. مدیر کارخانه فرآورده های گیاهان دارویی
 76. مروج کشت گیاهان دارویی
 77. مروج بهره برداری و احیاء گیاهان دارویی در منابع طبیعی
 78. میکروبیولوژیست گیاهان دارویی
 79. محقق ومترجم متون طب سنتي
 80. نماینده علمی شرکتهای دارویی و مکمل ها( گیاهان و شیمیایی)
 81. واردکننده عصاره، اسانس گیاهان دارویی
 82. عشاب (دارو چين)

 

 1. اپراتور آبگیری و سانتریفیوژ کردن اسانس گیاهان دارویی
 2. اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس گیاهان دارویی از مخازن
 3. انباردارگیاهان دارویی
 4. انباردار مواد مؤثره گیاهان دارویی ( اسانس ، عصاره و ...)
 5. بازاریاب گیاهان دارویی
 6. ارزیاب گمرک گیاهان دارویی
 7. بازرس فرآیند تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 8. جمع آوري وفرآوري كننده تركيبات معدني درطب
 9. بهره بردار بذور گیاهان دارویی
 10. بهره بردار گیاهان دارویی برگی
 11. بهره بردار گیاهان دارویی ریشه ای
 12. بهره بردار گیاهان دارویی،مرتعی و جنگلی
 13. بهره بردار گیاهان دارویی شیرابه ای، صمغی و مانها
 14. تکنسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی
 15. تکنسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فرآورده های گیاهان دارویی
 16. تکنسین واحد خشک کن گیاهان دارویی
 17. تکنسین نگهداری و تعمیرات خطوط تولید دمنوش
 18. تکنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید مایعات گیاهان دارویی
 19. تکنسین نگهداری و تعمیرات خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی
 20. تولید کننده بذرگیاهان دارویی
 21. تولیدکننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی
 22. تولیدکننده گیاهان دارویی در اراضی کم بازده
 23. تولیدکننده گیاهان دارویی برگی
 24. تولیدکننده گیاهان دارویی دانه ای
 25. تولیدکننده گیاهان دارویی غده ای و ریشه ای
 26. تولیدکننده گل های دارویی
 27. سرپرست خط تولید دمنوش ها و تی بگ های گیاهی
 28. سرپرست خط تولید جامدات از گیاهان دارویی
 29. سرپرست خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی
 30. سرپرست کنترل کیفیت فرآورده های اولیه(اسانس،عصاره،پودرهای گیاهی)گیاهان دارویی
 31. سرپرست نگهداری و تعمیرات واحد اسانس گیری گیاهان دارویی
 32. سرپرست واحد سورتینگ گیاهان دارویی
 33. صادرکننده آلوئه ورا و فرآورده های آن
 34. صادرکننده عصاره، اسانس گیاهان دارویی
 35. صادرکننده عمومی گیاهان دارویی
 36. صادرکننده عرقیات گیاهی
 37. صادرکننده زیره
 38. طراح سیستم های اسانس و عصاره گیری گیاهان دارویی
 39. طرح ریزی واحد فرآورده های گیاهان دارویی
 40. فروشنده زعفران
 41. فروشنده زیره
 42. فروشنده عرقیات گیاهان دارویی
 43. فرمولاتور تولید داروهای گیاهی
 44. فرمولاتور تولید فرآورده های آرایش و بهداشتی گیاهی
 45. فرمولاتور تولید داروهای گیاهی طب سنتی
 46. کارگر آسیاب و مش بندی گیاهان دارویی
 47. کارگر ماهر دمنوش ( تی بگ و بسته بندی پودری)
 48. کارگر تمیزکردن و جداسازی ناخالصی از گیاهان دارویی
 49. کارگر توزین، پرکردن و تخلیه گیاه در مخازن اسانس گیری گیاهان دارویی
 50. کارگر خط تولید جامدات از گیاهان دارویی   (ارديبهشت 95)
 51. کارگر فنی خط تولید نیمه جامدات از گیاهان دارویی  (ارديبهشت 95)
 52. کارگر فنی خط تولید عرقیات گیاهان دارویی
 53. کارگر فنی واحد شستشو ی گیاهان دارویی
 54. کارشناس آنالیز کیفی و کمی مواد مؤثره گیاهان دارویی
 55. کارشناس بورس گیاهان دارویی
 56. کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی
 57. کنترل کننده آفات و بیماری های گیاهان دارویی در مزرعه و انبار
 58. متصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهی
 59. متصدی تحقیق و توسعه داروهای گیاهی دامپزشکی
 60. متصدی کشت بافت داروهای گیاهی
 61. متصدی گواهی بذر گیاهان دارویی 
 62. مسئول کنترل کیفی نیمه جامدات گیاهی
 63. مسئول کنترل کیفی فرآورده های جامد دارویی از گیاهان دارویی
 64. مسئول کنترل کیفی دمنوش ها از گیاهان دارویی
 65. مسئول بهداشت و حفاظت فنی در واحدهای فرآوری گیاهان دارویی
 66. مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده ها
 67. مشاور تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 68. مشاور ثبت علایم و اسامی تجاری و طرح صنعتی گیاهان دارویی و فرآورده ها
 69. مشاور ثبت اختراع داروهای گیاهی
 70. مشاور سرمایه گذاری در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
 71. مشاور حقوقی صادرات محصولات طبیعی
 72. مشاور عمومی پرورش گیاهان دارویی
 73. مشاور GMP در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده ها
 74. مدیر تولید واحدهای داروسازی گیاهی
 75. مدیر کارخانه فرآورده های گیاهان دارویی
 76. مروج کشت گیاهان دارویی
 77. مروج بهره برداری و احیاء گیاهان دارویی در منابع طبیعی
 78. میکروبیولوژیست گیاهان دارویی
 79. محقق ومترجم متون طب سنتي
 80. نماینده علمی شرکتهای دارویی و مکمل ها( گیاهان و شیمیایی)
 81. واردکننده عصاره، اسانس گیاهان دارویی
 82. عشاب (دارو چين)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب