شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403

  

 
 1. حجم ساز با سیم مفتولی   ( سال 1394)
 2. حجم ساز ونقشه برجسته کار با گچ (سال 1394)
 3. طراح کاشی
 4. كاروردستگاه هاي الكترواستاتيك رنگ شب تاب
 5. كارور چاپ سيلك شب تاب
 6. طراح سنتی ( دی 1394)
 7. کارور گرافیک پیشرفته
 8. کارور گرافیک مقدماتی
 9.  لعاب كار رنگ هاي شب تاب
 10. مرمت آثار تاریخی-فرهنگی (سال 1393)
 11. نقاش مقدماتی  ( سال 1394)
 12. نقاش با میخ ( سال 1394)
 13. نقاش پاستل  (سال 1393)
 14. نقاش پيشرفته  (فروردين 95  بازنگري)
 15. نقاش رنگ روغن بر روي مس (فروردين 95)
 16. نقاش ايراني (ارديبهشت 95)
 17. نقاش شیشه‌های تزئینی (ویترای)  (بازنگری / بهمن 1394)
 18. نقاش كاشي و سرامیک تزئيني با رنگ سراميكي
 19. نقاش كاشي و سرامیک تزئيني با رنگ ويتراي
 20. نقاش گواش (سال 1393)
 21. نقش برجسته کار سفال (1390)
 22. عكاس پرتره وآتليه  ( بازنگري ارديبهشت 95)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 1. حجم ساز با سیم مفتولی   ( سال 1394)
 2. حجم ساز ونقشه برجسته کار با گچ (سال 1394)
 3. طراح کاشی
 4. كاروردستگاه هاي الكترواستاتيك رنگ شب تاب
 5. كارور چاپ سيلك شب تاب
 6. طراح سنتی ( دی 1394)
 7. کارور گرافیک پیشرفته
 8. کارور گرافیک مقدماتی
 9.  لعاب كار رنگ هاي شب تاب
 10. مرمت آثار تاریخی-فرهنگی (سال 1393)
 11. نقاش مقدماتی  ( سال 1394)
 12. نقاش با میخ ( سال 1394)
 13. نقاش پاستل  (سال 1393)
 14. نقاش پيشرفته  (فروردين 95  بازنگري)
 15. نقاش رنگ روغن بر روي مس (فروردين 95)
 16. نقاش ايراني (ارديبهشت 95)
 17. نقاش شیشه‌های تزئینی (ویترای)  (بازنگری / بهمن 1394)
 18. نقاش كاشي و سرامیک تزئيني با رنگ سراميكي
 19. نقاش كاشي و سرامیک تزئيني با رنگ ويتراي
 20. نقاش گواش (سال 1393)
 21. نقش برجسته کار سفال (1390)
 22. عكاس پرتره وآتليه  ( بازنگري ارديبهشت 95)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
سایر پیوندها
تنظیمات قالب