شعار سال
چهارشنبه 06 تیر 1403
 1. آسترکاری چوب و صقفحات پرورده چوبی
 2. استفاده از سبک های مبلمان مرکب
 3. اصول كنترل كيفيت در درودگري
 4. انتخاب و آماده سازی چوب و صفحات چوبی
 5. بازاریابی  و فروش مبلمان صفحه ای ساده
 6. برآورد ارزش كارهاي هنري
 7. بکارگیری ارگونومی در طراحی مبلمان
 8. بكارگيري مواد مصرفي اصلي وجانبي (درود گري مقدماتي ويژه دانشجويان)  (ارديبهشت 95)
 9. بكارگيري ايمني وبهداشت درمحيط كار (درودگري مقدماتي ويژه دانشجويان)  (ارديبهشت 95)
 10. بكارگيري ابزار آلات دستي ‘ برقي دستي ‘ پنوماتيكي (درودگري مقدماتي ويژه دانشجويان )  (ارديبهشت 95)
 11. درودگری مقدماتی (خرداد 95)
 12. درود گری پیشرفته (خرداد 95)
 13. پرسکاری اوراق چوبی و مصنوعی با دستگاه های پرس هیدرولیک
 14. تعويض و تنظيم تيغه‌هاي ماشين آلات عمومي درودگري
 15. راه اندازی کارگاه تولیدی وبازاریابی محصول (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) (خرداد 95)
 16. رنگ کاری پوششی چوب و صفحات پرورده چوبی
 17. رنگ کاری غیر پوششی چوب و صفحات پرورده چوبی
 18. روکش کاری مصنوعات چوبی
 19. ساخت احجام چوبی (خرداد 95)
 20. ساخت بدنه و طبقات مبلمان صفحه ای ساده
 21. ساخت پشت بند و درب مبلمان صفحه ای ساده
 22. ساخت کشو پایه و پاسنگ مبلمان صفحه ای ساده 
 23. ساخت و اجرای اتصالات به روش دستی
 24. ساخت و اجرای اتصالات به روش ماشینی
 25. ساخت صدف مصنوعي و فيبر
 26. ساخت پروژه چوبی وصفحه ای (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) (خرداد 95)
 27. طراحی چیدمان مبلمان
 28. طراحی دكوراسيون داخلي در صنايع چوب 1
 29. طراحي و مدلسازي كابينت چوبي به كمك نرم افزار3dmax(سال 1393)
 30. فناوری کار با مواد اولیه چوبی
 31. فناوری کار با مواد اولیه غیر چوبی
 32. کابینت سازی مقدماتی آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)(خرداد 95)
 33. کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی (خرداد 95)
 34. کار با ابزارهای دستی و دستی برقی درودگری
 35. کار با ماشین های اره فلکه - نواری
 36. کار با ماشین های اره گرد
 37. کار با ماشین های تسطیح کننده و فرم دهنده چوب
 38. کار با ماشین های سوراخکاری ، لولا زنی
 39. کار با ماشین آلات عمومی صنایع چوب (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) (خرداد 95)
 40. کنترل کیفیت ساخت مبلمان صفحه ای ساده
 41. کنترل کیفیت مونتاژ و نصب مبلمان صفحه ای ساده
 42. لبه چسبانی دستی و زهوارکوبی مبلمان
 43. لبه چسبانی نیمه اتوماتیک مبلمان صفحه ای ساده
 44. معرق کاری برجسته
 45. مونتاژ بدنه و قطعات مبلمان صفحه ای ساده
 46. مونتاژ پشت بند و درب مبلمان صفحه ای ساده
 47. مونتاژ کشو پایه و پاسنگ مبلمان صفحه ای ساده
 48. مونتاژنهایی و نصب مبلمان صفحه ای ساده
 49. نقاشي
 50. نقشه کشی تخصصی مبلمان صفحه ای ساده
 51. نقشه کشی عمومی صنایع چوب
 52. پرداخت در رنگ كاري مصنوعات چوبي  (درودگري  مقدماتي  ويژه دانشجويان)  (ارديبهشت  95)

 

 1. آسترکاری چوب و صقفحات پرورده چوبی
 2. استفاده از سبک های مبلمان مرکب
 3. اصول كنترل كيفيت در درودگري
 4. انتخاب و آماده سازی چوب و صفحات چوبی
 5. بازاریابی  و فروش مبلمان صفحه ای ساده
 6. برآورد ارزش كارهاي هنري
 7. بکارگیری ارگونومی در طراحی مبلمان
 8. بكارگيري مواد مصرفي اصلي وجانبي (درود گري مقدماتي ويژه دانشجويان)  (ارديبهشت 95)
 9. بكارگيري ايمني وبهداشت درمحيط كار (درودگري مقدماتي ويژه دانشجويان)  (ارديبهشت 95)
 10. بكارگيري ابزار آلات دستي ‘ برقي دستي ‘ پنوماتيكي (درودگري مقدماتي ويژه دانشجويان )  (ارديبهشت 95)
 11. درودگری مقدماتی (خرداد 95)
 12. درود گری پیشرفته (خرداد 95)
 13. پرسکاری اوراق چوبی و مصنوعی با دستگاه های پرس هیدرولیک
 14. تعويض و تنظيم تيغه‌هاي ماشين آلات عمومي درودگري
 15. راه اندازی کارگاه تولیدی وبازاریابی محصول (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) (خرداد 95)
 16. رنگ کاری پوششی چوب و صفحات پرورده چوبی
 17. رنگ کاری غیر پوششی چوب و صفحات پرورده چوبی
 18. روکش کاری مصنوعات چوبی
 19. ساخت احجام چوبی (خرداد 95)
 20. ساخت بدنه و طبقات مبلمان صفحه ای ساده
 21. ساخت پشت بند و درب مبلمان صفحه ای ساده
 22. ساخت کشو پایه و پاسنگ مبلمان صفحه ای ساده 
 23. ساخت و اجرای اتصالات به روش دستی
 24. ساخت و اجرای اتصالات به روش ماشینی
 25. ساخت صدف مصنوعي و فيبر
 26. ساخت پروژه چوبی وصفحه ای (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) (خرداد 95)
 27. طراحی چیدمان مبلمان
 28. طراحی دكوراسيون داخلي در صنايع چوب 1
 29. طراحي و مدلسازي كابينت چوبي به كمك نرم افزار3dmax(سال 1393)
 30. فناوری کار با مواد اولیه چوبی
 31. فناوری کار با مواد اولیه غیر چوبی
 32. کابینت سازی مقدماتی آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان)(خرداد 95)
 33. کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی (خرداد 95)
 34. کار با ابزارهای دستی و دستی برقی درودگری
 35. کار با ماشین های اره فلکه - نواری
 36. کار با ماشین های اره گرد
 37. کار با ماشین های تسطیح کننده و فرم دهنده چوب
 38. کار با ماشین های سوراخکاری ، لولا زنی
 39. کار با ماشین آلات عمومی صنایع چوب (درودگری مقدماتی ویژه دانشجویان) (خرداد 95)
 40. کنترل کیفیت ساخت مبلمان صفحه ای ساده
 41. کنترل کیفیت مونتاژ و نصب مبلمان صفحه ای ساده
 42. لبه چسبانی دستی و زهوارکوبی مبلمان
 43. لبه چسبانی نیمه اتوماتیک مبلمان صفحه ای ساده
 44. معرق کاری برجسته
 45. مونتاژ بدنه و قطعات مبلمان صفحه ای ساده
 46. مونتاژ پشت بند و درب مبلمان صفحه ای ساده
 47. مونتاژ کشو پایه و پاسنگ مبلمان صفحه ای ساده
 48. مونتاژنهایی و نصب مبلمان صفحه ای ساده
 49. نقاشي
 50. نقشه کشی تخصصی مبلمان صفحه ای ساده
 51. نقشه کشی عمومی صنایع چوب
 52. پرداخت در رنگ كاري مصنوعات چوبي  (درودگري  مقدماتي  ويژه دانشجويان)  (ارديبهشت  95)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب