شعار سال
چهارشنبه 10 خرداد 1402
 1. بازاریاب بیمه
 2. بازاریاب شبکه ای (سال 1393)
 3. بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور)
 4. بیمه گر بیمه‌های بازرگانی
 5. بورس و تجارت الکترونیک(مهندسین فردا)
 6. تحليل گر بورس اوراق بهادار (سال 1393)
 7. حسابدار صنعتی مقدماتی
 1. بازاریاب بیمه
 2. بازاریاب شبکه ای (سال 1393)
 3. بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور)
 4. بیمه گر بیمه‌های بازرگانی
 5. بورس و تجارت الکترونیک(مهندسین فردا)
 6. تحليل گر بورس اوراق بهادار (سال 1393)
 7. حسابدار صنعتی مقدماتی
boss
66583504
تنظیمات قالب