شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. تکه دوزی روی لباس (سال 1393)
 2. دوخت اولیه گلدوزی دستی روی لباس (سال 1393)
 3. دوخت پولک و منجوق روی لباس (سال 1393)
 4. دوخت و اتوی پیراهن خواب و ربدشامبر (سال 1393)
 5. دوخت و اتوی جادكمه دكمه قزن زيپ لباس و ديگر لوازم اتصال مرتبط با پارچه هاي ضخيم (سال 1393)
 6. دوخت و اتوی جادکمه دکمه  قزن  زیپ لباس و دیگر لوازم اتصال مرتبط با دامن و شلوار (سال 1393)
 7. دوخت و اتوی جیب جادکمه دکمه قزن زیپ لباس و دیگر لوازم اتصال مرتبط با مانتو و شلوار (سال 1393)
 8. دوخت و اتوی جیب جادکمه دکمه قزن زیپ و لباس و دیگر لوازم اتصال مرتبط با بلوز و پیراهن (سال 1393)
 9. دوخت و اتوی زیردامنی و زیرپوش (سال 1393)
 10. دوخت و اتوی سینه بند و کرست (سال 1393)
 11. دوخت و اتوی شورت (سال 1393)
 12. دوخت و اتوی قسمت های مختلف آستین بلوز و پیراهن (سال 1393)
 13. دوخت و اتوی قسمت های مختلف آستین مانتو (سال 1393)
 14. دوخت و اتوی قسمت های مختلف باراني (سال 1393)
 15. دوخت و اتوي قسمت هاي مختلف بالاتنه آستين و يقه با پارچه هاي تريکو و کشي (سال 1393)
 16. دوخت و اتوی قسمت های مختلف بالاتنه بلوز و پیراهن (سال 1393)
 17. دوخت و اتوی قسمت های مختلف بالاتنه مانتو (سال 1393)
 18. دوخت و اتوی قسمت های مختلف جا دکمه دکمه قزن زیپ و دیگر لوازم اتصال مرتبط با پارچه های تریکو و کشی (سال 1393)
 19. دوخت و اتوی قسمت های مختلف جليقه (سال 1393)
 20. دوخت و اتوي قسمت هاي مختلف دامن با پارچه هاي تريکو و کشي (سال 1393)
 21. دوخت و اتوی قسمت های مختلف دامن (سال 1393)
 22. دوخت و اتوی قسمت های مختلف شلوار با پارچه های تریکو و کشی (سال 1393)
 23. دوخت و اتوی قسمت های مختلف شلوار مخصوص مانتو (سال 1393)
 24. دوخت و اتوی قسمت های مختلف شلوار (سال 1393)
 25. دوخت و اتوی قسمت های مختلف کت و پالتو (سال 1393)
 26. دوخت و اتوی قسمت های مختلف یقه بلوز و پیراهن (سال 1393)
 27. دوخت و اتوی قسمت های مختلف یقه مانتو (سال 1393)
 28. دوخت و اتوی لباس شنا و شلوارک (سال 1393)
 29. راه اندازی نگه داری و کنترل عملکرد ماشین های دوخت صنعتی راسته دوز سردوز 2 و 3 و4نخ (سال 1393)
 30. راه اندازي نگهداري و کنترل عملكرد ماشين هاي دوخت صنعتي راسته ضخیم دوز و سردوز (سال 1393)
 31. راه اندازی و نگه داری و کنترل عملکرد ماشین های دوخت  صنعتی راسته دوز سردوز و میان دوز (سال 1393)
 32. راه اندازی، نگه داری و کنترل عملکرد ماشین های دوخت صنعتی سردوز میان دوز کش دوز (سال 1393)
 33. گلدوزی با ماشین دوخت روی لباس (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب