شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. بازیگر پایه  ( آبان 1394)
 2. بازیگر سینما (آذر 1394)
 3. تدوين گر تصوير پيشرفته (1390)
 4. تدوين گر تصوير مقدماتي (1390)
 5. تدوینگر فیلم با نرم افزار Edius ( سال 1394)
 6. ترکیب کننده و نهایی ساز صدا (سال 1393)
 7. تولید کننده موسیقی الکترونیک  (سال 1393)
 8. دوبلور مقدماتی (سال 1393)
 9. دوبلور پيشرفته (سال 1393)
 10. صدا بردار استودیو  (سال 1393)
 11. عکاس دیجیتال (1392)
 12. فیلمنامه نویس
 13. کاربر نرم افزار لایت روم  ( سال 1394)
 14. گریمور سینما ‘ تئاتر و تلویزیون ( پايه)  (بازنگري خرداد95)
 15. نوازنده تار (سال 1393)
 16. نوازنده ساز کوبه ای بندیر ( بازنگری / بهمن 1394)
 17. نوازنده ساز کوبه ای تمبک ( بازنگری / بهمن  1394)
 18. نوازنده ساز کوبه ای تمپو ( بازنگری / بهمن  1394)
 19. نوازنده ساز کوبه ای تومبا ( بازنگری / بهمن  1394)
 20. نوازنده ساز کوبه ای دایره ( بازنگری / بهمن 1394)
 21. نوازنده ساز کوبه ای دف ( بازنگری / بهمن  1394)
 22. نوازنده ساز کوبه ای ضرب زورخانه ( بازنگری / بهمن  1394)
 23. نوازنده ساز کوبه ای جیمبی ( بازنگری / بهمن  1394)
 24. نوازنده ساز کوبه ای پرکاشن ( بازنگری / بهمن  1394)
 25. نوازنده ساز کوبه ای کاخن ( بازنگری/ بهمن  1394)
 26. نوازنده ساز کوبه ای کوزه  ( بازنگری / بهمن 1394)
 27. نوازنده ساز كوبه اي طوق دار آييني  (اسفند94)
 28. نوازنده ساز كوبه اي بانگو    (اسفند 94)
 29. نوازنده ساز كوبه اي كانجيرا
 30. نوازنده ساز كوبه اي بوران   (اسفند 94)
 31. نوازنده ساز كوبه اي طبلا    (اسفند 94)
 32. نوازنده ساز كوبه اي دمام    (اسفند 94)
 33. نوازنده ساز كوبه اي طبل    (اسفند 94)
 34. نوازنده ساز كوبه اي دهل    (اسفند 94)
 35. نوازنده ساز كوبه اي تام تام (اسفند 94)
 36. نوازنده ساز كوبه اي آشيكو  (اسفند 94)
 37. نوازنده ساز كوبه اي داربوكا  (اسفند 94)
 38. نوازنده ساز كوبه اي تار       (اسفند 94)
 39. نوازنده ساز كوبه اي تنبورين -ريك  (اسفند 94) 
 40. نوازنده ساز كوبه اي پنداريك  (اسفند 94)
 41. نوازنده ساز كوبه اي پانديرو   (اسفند 94)
 42. نوازنده  سه تار (سال 1393)
 43. نوازنده گیتارالکتریک ( سال 1394)
 44. نوازنده گيتار كلاسيك  (سال 1393)
 45. نوازنده گیتار فلامنکو (سال 1393)
 46. نورپرداز  (سال 1393)
 47. مدیر دوبلاژ ( بهمن 1394)
 48. مربی موسیقی کودک ( بهمن 1394)
 49. میکس کننده موسیقی پلی بک  ( سال 1394)
 1. بازیگر پایه  ( آبان 1394)
 2. بازیگر سینما (آذر 1394)
 3. تدوين گر تصوير پيشرفته (1390)
 4. تدوين گر تصوير مقدماتي (1390)
 5. تدوینگر فیلم با نرم افزار Edius ( سال 1394)
 6. ترکیب کننده و نهایی ساز صدا (سال 1393)
 7. تولید کننده موسیقی الکترونیک  (سال 1393)
 8. دوبلور مقدماتی (سال 1393)
 9. دوبلور پيشرفته (سال 1393)
 10. صدا بردار استودیو  (سال 1393)
 11. عکاس دیجیتال (1392)
 12. فیلمنامه نویس
 13. کاربر نرم افزار لایت روم  ( سال 1394)
 14. گریمور سینما ‘ تئاتر و تلویزیون ( پايه)  (بازنگري خرداد95)
 15. نوازنده تار (سال 1393)
 16. نوازنده ساز کوبه ای بندیر ( بازنگری / بهمن 1394)
 17. نوازنده ساز کوبه ای تمبک ( بازنگری / بهمن  1394)
 18. نوازنده ساز کوبه ای تمپو ( بازنگری / بهمن  1394)
 19. نوازنده ساز کوبه ای تومبا ( بازنگری / بهمن  1394)
 20. نوازنده ساز کوبه ای دایره ( بازنگری / بهمن 1394)
 21. نوازنده ساز کوبه ای دف ( بازنگری / بهمن  1394)
 22. نوازنده ساز کوبه ای ضرب زورخانه ( بازنگری / بهمن  1394)
 23. نوازنده ساز کوبه ای جیمبی ( بازنگری / بهمن  1394)
 24. نوازنده ساز کوبه ای پرکاشن ( بازنگری / بهمن  1394)
 25. نوازنده ساز کوبه ای کاخن ( بازنگری/ بهمن  1394)
 26. نوازنده ساز کوبه ای کوزه  ( بازنگری / بهمن 1394)
 27. نوازنده ساز كوبه اي طوق دار آييني  (اسفند94)
 28. نوازنده ساز كوبه اي بانگو    (اسفند 94)
 29. نوازنده ساز كوبه اي كانجيرا
 30. نوازنده ساز كوبه اي بوران   (اسفند 94)
 31. نوازنده ساز كوبه اي طبلا    (اسفند 94)
 32. نوازنده ساز كوبه اي دمام    (اسفند 94)
 33. نوازنده ساز كوبه اي طبل    (اسفند 94)
 34. نوازنده ساز كوبه اي دهل    (اسفند 94)
 35. نوازنده ساز كوبه اي تام تام (اسفند 94)
 36. نوازنده ساز كوبه اي آشيكو  (اسفند 94)
 37. نوازنده ساز كوبه اي داربوكا  (اسفند 94)
 38. نوازنده ساز كوبه اي تار       (اسفند 94)
 39. نوازنده ساز كوبه اي تنبورين -ريك  (اسفند 94) 
 40. نوازنده ساز كوبه اي پنداريك  (اسفند 94)
 41. نوازنده ساز كوبه اي پانديرو   (اسفند 94)
 42. نوازنده  سه تار (سال 1393)
 43. نوازنده گیتارالکتریک ( سال 1394)
 44. نوازنده گيتار كلاسيك  (سال 1393)
 45. نوازنده گیتار فلامنکو (سال 1393)
 46. نورپرداز  (سال 1393)
 47. مدیر دوبلاژ ( بهمن 1394)
 48. مربی موسیقی کودک ( بهمن 1394)
 49. میکس کننده موسیقی پلی بک  ( سال 1394)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب