شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. ابزارتیز کن (سال 1393)
 2. اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی ( بهمن 1394)
 3. اندازه گیری تلرانس‌های هندسی
 4. پیچ  و مهره تراش  (سال 1393)
 5. پیچ و مهره تراش تخصصی ( دی 1394)
 6. تحلیل سیستم طبق روش FMEA  ( سال 1394)
 7. تحلیل سیستم  با SQA  (سال 1394)
 8. تحليل جريان ومدلسازي هاي صنعتي  به كمك نرم افزار openfoam       (اسفند 94)
 9. تحليل مکانيکي با نرم افزار WORKING MODEL 3D
 10. تحليل مکانيکي با نرم افزار ABAQUS
 11. تراش پیچ و مهره  ( بهمن 1394)
 12. تراش مخروطهای خارجی و داخلی ( بهمن 1394)
 13. تراش CNC سطح 4 (سیستم کنترل فاگور)
 14. جوشکاری در رشته مکانیک(سال 1393)
 15. خط کشی و اندازه گیری (مارکینگ کاری) (سال 1393)
 16. داخل تراش کف،پله،شیار،سوراخهای راه بدرو بن بست و پخ زنی داخلی ( بهمن 1394)
 17. سوراخکاری ، خزینه کاری،برقو کاری (سال 1393)
 18. سیستم های اندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی  ( سال 1394)
 19. طراح فنی قالب های کششی و خمشی
 20. طراحي فني قالب هاي برش
 21. طراحی مهندسی مکانیک (المپیاد ملی و جهانی )  ( سال 1394)
 22. طراحی مهندسی مکانیک پیشرفته با استفاده از نرم افزار Catia ( آذر 1394)
 23. طراحی مهندسی مکانیک مقدماتی با استفاده از نرم افزار Catia ( آذر 1394)
 24. طراحی و تحلیل مکانیزم‌ها با نرم افزار VISUAL HASTEN (مقدماتی)
 25. فرز كاري در محيط catia (سال 1393)
 26. فرم تراشی و آج زنی  ( بهمن 1394)
 27. قالب سازی مقدماتی 1
 28. کف تراشی، روتراشی، پله تراشی، شیارتراشی و پخ زنی خارجی  ( آبان 1394)
 29. ماشین کاری توسط نرم افزار POWERMILL (سال 1393)
 30. نقشه خوانی  ( سال 1394)
 31. نقشه کشی مقدماتی (سال 1393)
 32.  
 

 

 1. ابزارتیز کن (سال 1393)
 2. اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی ( بهمن 1394)
 3. اندازه گیری تلرانس‌های هندسی
 4. پیچ  و مهره تراش  (سال 1393)
 5. پیچ و مهره تراش تخصصی ( دی 1394)
 6. تحلیل سیستم طبق روش FMEA  ( سال 1394)
 7. تحلیل سیستم  با SQA  (سال 1394)
 8. تحليل جريان ومدلسازي هاي صنعتي  به كمك نرم افزار openfoam       (اسفند 94)
 9. تحليل مکانيکي با نرم افزار WORKING MODEL 3D
 10. تحليل مکانيکي با نرم افزار ABAQUS
 11. تراش پیچ و مهره  ( بهمن 1394)
 12. تراش مخروطهای خارجی و داخلی ( بهمن 1394)
 13. تراش CNC سطح 4 (سیستم کنترل فاگور)
 14. جوشکاری در رشته مکانیک(سال 1393)
 15. خط کشی و اندازه گیری (مارکینگ کاری) (سال 1393)
 16. داخل تراش کف،پله،شیار،سوراخهای راه بدرو بن بست و پخ زنی داخلی ( بهمن 1394)
 17. سوراخکاری ، خزینه کاری،برقو کاری (سال 1393)
 18. سیستم های اندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی  ( سال 1394)
 19. طراح فنی قالب های کششی و خمشی
 20. طراحي فني قالب هاي برش
 21. طراحی مهندسی مکانیک (المپیاد ملی و جهانی )  ( سال 1394)
 22. طراحی مهندسی مکانیک پیشرفته با استفاده از نرم افزار Catia ( آذر 1394)
 23. طراحی مهندسی مکانیک مقدماتی با استفاده از نرم افزار Catia ( آذر 1394)
 24. طراحی و تحلیل مکانیزم‌ها با نرم افزار VISUAL HASTEN (مقدماتی)
 25. فرز كاري در محيط catia (سال 1393)
 26. فرم تراشی و آج زنی  ( بهمن 1394)
 27. قالب سازی مقدماتی 1
 28. کف تراشی، روتراشی، پله تراشی، شیارتراشی و پخ زنی خارجی  ( آبان 1394)
 29. ماشین کاری توسط نرم افزار POWERMILL (سال 1393)
 30. نقشه خوانی  ( سال 1394)
 31. نقشه کشی مقدماتی (سال 1393)
 32.  
 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب