شعار سال
چهارشنبه 06 تیر 1403
 
 1. بهبود عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی با فناوری نانو (آذر1394)
 2. بهبود کارآیی سوخت های بنزینی ودیزلی با فناوری نانو (مرداد 95)
 3. بهبود حاصلخیزی خاک با فناوری نانو (مرداد 95)
 4. بهبود کیفیت آسفالت با فناوری نانو (مرداد 95)
 5. بهبود عملکرد عایق های حرارتی ساختمانی با فناوری نانو (مرداد 95) 
 6. پوشش دهی tin برروی قطعات به روش pacvd (مرداد 95)
 7. تكنسين كارگاه توليد لفاف هاي خوراكي با استفاده از فناوري نانو
 8. تولید نانو ذرات به روش آسیاب گلوله ای (مرداد 95)
 9. تولید نانو ذرات به روش میکرو امولسیون (مرداد 95)
 10. تولید نانو ذرات به روش هیدرو ترمال ( سال 1394)
 11. تولید نانو ذرات به روش سل ژل ( سال 1394)
 12. طراح سیستم های نانو الکترومکانیکی (سال 1394)
 13. طراح مدارات نانو الكترونيكي آنالوگ ( سال 1394)
 14. طراحی مدارات نانو الکترونیکی دیجیتال ( سال 1394)
 15. کارور دستگاه الكتروريسي(سال 1394)
 16. کارور دستگاه لايه نشاني دوراني (سال 1394)
 17. كارور دستگاه لايه نشاني پالسي ( سال 1394)
 18. كارور سيستم لايه نشاني تبخير حرارتي (سال 1394)
 19. كارور سيستم هاي لايه نشاني در خلاء ( سال 1394)
 20. كارور سيستم نشاني تبخير باريكه الكتروني (سال 1394)
 21. لایه نشانی کندو پاش مگنترونی (مرداد 95)
 22. متصدی کاربری نانو فناوری در تولید و استخراج نفت وگاز (مرداد 95)
 23. متصدی تولید نانوذرات نقره و طلا به روش شیمی تر (مرداد 95)
 24. متصدی اتاق تمیز(سال 1394)
 25. متصدي توليد نانو لوله هاي كربني با روش CVD  ( سال 1394)
 26. متصدی تولید نانو کامپوزیت های پایه پلیمری گرما نرم ( سال 1394)
 27. متصدی تولید نانو کامپوزیت های پودری پایه فلزی با روش آلیاژ سازی مکانیکی ( سال 1394)
 28. متصدی تولید نانو کامپوزیت زمینه فلزی به روش ریخته گری ( بهمن 1394)
 29. متصدی خنک کاری قطعات با نانو سیالات ( سال 1394)
 30. نانو پوشش دهی قطعات توربو ماشین ها ( سال 1394)
   
   
   
   
 
 1. بهبود عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی با فناوری نانو (آذر1394)
 2. بهبود کارآیی سوخت های بنزینی ودیزلی با فناوری نانو (مرداد 95)
 3. بهبود حاصلخیزی خاک با فناوری نانو (مرداد 95)
 4. بهبود کیفیت آسفالت با فناوری نانو (مرداد 95)
 5. بهبود عملکرد عایق های حرارتی ساختمانی با فناوری نانو (مرداد 95) 
 6. پوشش دهی tin برروی قطعات به روش pacvd (مرداد 95)
 7. تكنسين كارگاه توليد لفاف هاي خوراكي با استفاده از فناوري نانو
 8. تولید نانو ذرات به روش آسیاب گلوله ای (مرداد 95)
 9. تولید نانو ذرات به روش میکرو امولسیون (مرداد 95)
 10. تولید نانو ذرات به روش هیدرو ترمال ( سال 1394)
 11. تولید نانو ذرات به روش سل ژل ( سال 1394)
 12. طراح سیستم های نانو الکترومکانیکی (سال 1394)
 13. طراح مدارات نانو الكترونيكي آنالوگ ( سال 1394)
 14. طراحی مدارات نانو الکترونیکی دیجیتال ( سال 1394)
 15. کارور دستگاه الكتروريسي(سال 1394)
 16. کارور دستگاه لايه نشاني دوراني (سال 1394)
 17. كارور دستگاه لايه نشاني پالسي ( سال 1394)
 18. كارور سيستم لايه نشاني تبخير حرارتي (سال 1394)
 19. كارور سيستم هاي لايه نشاني در خلاء ( سال 1394)
 20. كارور سيستم نشاني تبخير باريكه الكتروني (سال 1394)
 21. لایه نشانی کندو پاش مگنترونی (مرداد 95)
 22. متصدی کاربری نانو فناوری در تولید و استخراج نفت وگاز (مرداد 95)
 23. متصدی تولید نانوذرات نقره و طلا به روش شیمی تر (مرداد 95)
 24. متصدی اتاق تمیز(سال 1394)
 25. متصدي توليد نانو لوله هاي كربني با روش CVD  ( سال 1394)
 26. متصدی تولید نانو کامپوزیت های پایه پلیمری گرما نرم ( سال 1394)
 27. متصدی تولید نانو کامپوزیت های پودری پایه فلزی با روش آلیاژ سازی مکانیکی ( سال 1394)
 28. متصدی تولید نانو کامپوزیت زمینه فلزی به روش ریخته گری ( بهمن 1394)
 29. متصدی خنک کاری قطعات با نانو سیالات ( سال 1394)
 30. نانو پوشش دهی قطعات توربو ماشین ها ( سال 1394)
   
   
   
   
سایر پیوندها
تنظیمات قالب