شعار سال
چهارشنبه 10 خرداد 1402
 1. تحلیلگر CATIA ADVANCE 
 2. تراشکار(طرح 18 ماهه)
 3. تراشكار ماهر (طرح 18 ماهه)
 4. تراشکاری تخصصی (1390)
 5. کارور CATIA (سال 1392)
 6.  

 

 1. تحلیلگر CATIA ADVANCE 
 2. تراشکار(طرح 18 ماهه)
 3. تراشكار ماهر (طرح 18 ماهه)
 4. تراشکاری تخصصی (1390)
 5. کارور CATIA (سال 1392)
 6.  

 

boss
66583504
تنظیمات قالب