شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
آزمايشگاه مباني برق و الكترونيك
تعمير سيستم ترمز معمولي و ای بی اس ضد قفل خودرو
تعمير سيستم فرمان و تعلیق خودرو
تعمیر تجهیزات الکتریکی
تعمیر دیفرانسیل های مستقل
تعمیر سیستم جرقه زنی
تعمیر سیستم سوخت رسانی خودرو
تعمیر سیستم کلاچ-گیربکس معمولی و میل کاردان
تعمیر موتور خودرو بنزینی
سرويس و نگهداري خودرو
فلزکاری عمومی
فلزکاری موتور
کار با نرم افزار WORD
كاربرد اصول ايمني و بهداشت محيط كار
کاربرد اصول و مبانی رایانه
کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی
كاربا دستگاههای عیب یاب خودرو
 
 
 
آزمايشگاه مباني برق و الكترونيك
تعمير سيستم ترمز معمولي و ای بی اس ضد قفل خودرو
تعمير سيستم فرمان و تعلیق خودرو
تعمیر تجهیزات الکتریکی
تعمیر دیفرانسیل های مستقل
تعمیر سیستم جرقه زنی
تعمیر سیستم سوخت رسانی خودرو
تعمیر سیستم کلاچ-گیربکس معمولی و میل کاردان
تعمیر موتور خودرو بنزینی
سرويس و نگهداري خودرو
فلزکاری عمومی
فلزکاری موتور
کار با نرم افزار WORD
كاربرد اصول ايمني و بهداشت محيط كار
کاربرد اصول و مبانی رایانه
کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی
كاربا دستگاههای عیب یاب خودرو
 
 
 
سایر پیوندها
تنظیمات قالب