شعار سال
چهارشنبه 09 خرداد 1403
 1. انجام امور پيمان ها درعمليات ساختماني     بازنگري   (فروردين 94)
 2. ا کیس و تکنیک های راندو در معماری ( سال 1394)
 3.  ايمني كار با ليفتراك (سال 1393)
 4. ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی HSE  ( آبان 1394)
 5. اناليزاجزاي سازهاي بااستفاده از نرم افزار ABUQUS     (اسفند 94)
 6. بكارگيري اصول وضوابط مقررات ملي ساختمان درنظارت سازه ساختمان     (اسفند 94)
 7. بكارگيري اصول وضوابط مقررات ملي ساختمان دراجراي معماري ساختمان  (اسفند 94)
 8. بكارگيري اصول ومباني گود برداري وطراحي سازه هاي نگهبان     (اسفند 94)
 9.  بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري
 10.  بکارگيري اصول عمومي خدمات مهندسي
 11. بکارگیری اصول وضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری  ( آبان 94)
 12.  ترسیم نقشه های فاز 2 معماری  ( آبان 94)
 13. ترسیم دیتیل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفر  ( آبان 94)
 14. پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار Photoshop  ( آبان 94)
 15.  تحليل با نرم افزار SDRMAP
 16.  تحليل سازه با نرم افزار SAFE
 17.  تحليل ويژه سازه به کمک نرم افزار ETABS
 18.  تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنیRobot Structure  ( سال 1394)
 19. تنظيم قراردادهاي متداول درساخت وساز شهري    (اسفند 94)
 20. دکوراسیون طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزارGoogle sketch up (سال 1394)
 21. ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری( بارویکردمهندسی معماری و عمران)  ( آبان 94)
 22. طراحی اتصالات سازه های فولادی ( پیچی و جوشی )  ( آذر 1394)
 23. طراح اسيكس وراندو با نرم افزار      SKETCHBOOK        (اسفند 94)
 24. طراحي با نرم افزار 3D HOME ARCHITECT
 25.  طراحی پروژه راهسازی با نرم افزار Auto Cad Land Development ( سال 1394)
 26.  طراح ساختمان هاي پايدار با نرم افزارAutodesk Ecotect Analysis (سال 1393)
 27. طراحی سازه های بتن مسلح  ( آذر 1394)
 28.  طراحی سازه‌های عمومی با نرم افزار MIDAS CIVIL
 29. طراحی غرفه های نمایشگاهی با استفاده از نرم افزار 3DMAX  ( آذر 1394) 
 30. طراحی فضاهای داخلی خارجی با نرم افزار Lumion pro ( سال 1394)
 31.  طراحي معماري ومدلسازي سه بعدي با نرم افزار Trimble sketch upورندرگيري باپلاگينvary for sketch up (سال94)
 32. طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 3DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay  ( آبان 94)
 33. نظارت براجرای اسکلت در ساختمان های فلزی ( آذر 1394)
 34. نظارت بر اجراي عمليات تخريب ساختمان      بازنگري (فروردين 95)
 35. نظارت بر اجراي اسكلت درساختمانهاي بتني  بازنگري (فروردين 95)
 36. نظارت بر اجراي عمليات گود برداري ‘ پي وپي كني    بازنگري (فروردين 95) 
 37. نظارت براجراي تاسيسات مكانيكي وبرقي(بارويكردمهندسي معماري وعمران ) (اسفند 94)
 38.  نقشه بردار کارگاهی
 39.  مدل سازی سازه های فولادی و بتنی Revit Structure  ( سال 1394)
 40. مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد PMBOK  ( آبان 94)
 41.  مکان یابی بهینه وصحیح اسکان اضطراری زلزله باسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS   ( سال1394)
 
 

 

 1. انجام امور پيمان ها درعمليات ساختماني     بازنگري   (فروردين 94)
 2. ا کیس و تکنیک های راندو در معماری ( سال 1394)
 3.  ايمني كار با ليفتراك (سال 1393)
 4. ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی HSE  ( آبان 1394)
 5. اناليزاجزاي سازهاي بااستفاده از نرم افزار ABUQUS     (اسفند 94)
 6. بكارگيري اصول وضوابط مقررات ملي ساختمان درنظارت سازه ساختمان     (اسفند 94)
 7. بكارگيري اصول وضوابط مقررات ملي ساختمان دراجراي معماري ساختمان  (اسفند 94)
 8. بكارگيري اصول ومباني گود برداري وطراحي سازه هاي نگهبان     (اسفند 94)
 9.  بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري
 10.  بکارگيري اصول عمومي خدمات مهندسي
 11. بکارگیری اصول وضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری  ( آبان 94)
 12.  ترسیم نقشه های فاز 2 معماری  ( آبان 94)
 13. ترسیم دیتیل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفر  ( آبان 94)
 14. پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار Photoshop  ( آبان 94)
 15.  تحليل با نرم افزار SDRMAP
 16.  تحليل سازه با نرم افزار SAFE
 17.  تحليل ويژه سازه به کمک نرم افزار ETABS
 18.  تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنیRobot Structure  ( سال 1394)
 19. تنظيم قراردادهاي متداول درساخت وساز شهري    (اسفند 94)
 20. دکوراسیون طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزارGoogle sketch up (سال 1394)
 21. ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری( بارویکردمهندسی معماری و عمران)  ( آبان 94)
 22. طراحی اتصالات سازه های فولادی ( پیچی و جوشی )  ( آذر 1394)
 23. طراح اسيكس وراندو با نرم افزار      SKETCHBOOK        (اسفند 94)
 24. طراحي با نرم افزار 3D HOME ARCHITECT
 25.  طراحی پروژه راهسازی با نرم افزار Auto Cad Land Development ( سال 1394)
 26.  طراح ساختمان هاي پايدار با نرم افزارAutodesk Ecotect Analysis (سال 1393)
 27. طراحی سازه های بتن مسلح  ( آذر 1394)
 28.  طراحی سازه‌های عمومی با نرم افزار MIDAS CIVIL
 29. طراحی غرفه های نمایشگاهی با استفاده از نرم افزار 3DMAX  ( آذر 1394) 
 30. طراحی فضاهای داخلی خارجی با نرم افزار Lumion pro ( سال 1394)
 31.  طراحي معماري ومدلسازي سه بعدي با نرم افزار Trimble sketch upورندرگيري باپلاگينvary for sketch up (سال94)
 32. طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار 3DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay  ( آبان 94)
 33. نظارت براجرای اسکلت در ساختمان های فلزی ( آذر 1394)
 34. نظارت بر اجراي عمليات تخريب ساختمان      بازنگري (فروردين 95)
 35. نظارت بر اجراي اسكلت درساختمانهاي بتني  بازنگري (فروردين 95)
 36. نظارت بر اجراي عمليات گود برداري ‘ پي وپي كني    بازنگري (فروردين 95) 
 37. نظارت براجراي تاسيسات مكانيكي وبرقي(بارويكردمهندسي معماري وعمران ) (اسفند 94)
 38.  نقشه بردار کارگاهی
 39.  مدل سازی سازه های فولادی و بتنی Revit Structure  ( سال 1394)
 40. مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد PMBOK  ( آبان 94)
 41.  مکان یابی بهینه وصحیح اسکان اضطراری زلزله باسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS   ( سال1394)
 
 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب