شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. انبار دار پيله خشك
 2.  بهره بردار آكواريوم‌هاي صنعتي پرورش ماهي
 3. پرورش دهنده  بلدرچین (سال 1393)
 4. پرورش دهنده قرقاول مادر گوشتي   (اسفند 94)
 5. پرورش دهنده كبك گوشتي مادر      (اسفند 94)
 6. پرورش دهنده ملكه زنبور عسل       (اسفند 94)
 7. پرورش دهنده زنبور عسل  (بازنگری / بهمن 1394)
 8. پرورش دهنده زنبور پارازيت هابرو براكون
 9. پرورش دهنده شتر
 10. پرورش دهنده بز  (فروردين 95)
 11. پرورش دهنده صنعتی گوزن (سال 1394)
 12.  پرورش دهنده غاز
 13. پرورش دهنده غاز مادر گوشتی
 14. پرورش دهنده گوسفند (1390)
 15. پرورش دهنده گیاهان آکواریومی ( آذر 1394)
 16. پرورش دهنده مرغ بومی      بازنگري (اسفند 94)
 17. تكنیسين انتقال جنين در گاو      باز نگري  (اسفند 94)
 18. تکنسین بازرسی گوشت  (بازنگری / بهمن 1394)
 19. كارور توليد ابريشم (نخ‌ ريس ابريشم)
 20. كارور توليد كننده پيله تر
 21. كشت كارآكواپونيك (پرورش توآم ماهي وگياه )         (اسفند 94)
 22. متصدي ضدعفوني اماكن و ابزار پرورش كرم ابريشم
 23. متصدي كنترل آفات و بيماري هاي كرم ابريشم
 24. متصدي كشت وپرورش جلبك دريايي Gracilariopsis persica درسايت پرورش ميگو  (اسفند 94)
 25. متصدی واحد تکثیر میگو   ( بازنگری/ آذر 1394)
 26. مدیر واحد پرورش تخصصی جوجه شتر مرغ
 27. مديرواحد پرورش گاوميش
 28. نعل بند مبتدی اسب (سال 1393)
 29. واکسیناتور (دام و طیور)
0
   

 

 1. انبار دار پيله خشك
 2.  بهره بردار آكواريوم‌هاي صنعتي پرورش ماهي
 3. پرورش دهنده  بلدرچین (سال 1393)
 4. پرورش دهنده قرقاول مادر گوشتي   (اسفند 94)
 5. پرورش دهنده كبك گوشتي مادر      (اسفند 94)
 6. پرورش دهنده ملكه زنبور عسل       (اسفند 94)
 7. پرورش دهنده زنبور عسل  (بازنگری / بهمن 1394)
 8. پرورش دهنده زنبور پارازيت هابرو براكون
 9. پرورش دهنده شتر
 10. پرورش دهنده بز  (فروردين 95)
 11. پرورش دهنده صنعتی گوزن (سال 1394)
 12.  پرورش دهنده غاز
 13. پرورش دهنده غاز مادر گوشتی
 14. پرورش دهنده گوسفند (1390)
 15. پرورش دهنده گیاهان آکواریومی ( آذر 1394)
 16. پرورش دهنده مرغ بومی      بازنگري (اسفند 94)
 17. تكنیسين انتقال جنين در گاو      باز نگري  (اسفند 94)
 18. تکنسین بازرسی گوشت  (بازنگری / بهمن 1394)
 19. كارور توليد ابريشم (نخ‌ ريس ابريشم)
 20. كارور توليد كننده پيله تر
 21. كشت كارآكواپونيك (پرورش توآم ماهي وگياه )         (اسفند 94)
 22. متصدي ضدعفوني اماكن و ابزار پرورش كرم ابريشم
 23. متصدي كنترل آفات و بيماري هاي كرم ابريشم
 24. متصدي كشت وپرورش جلبك دريايي Gracilariopsis persica درسايت پرورش ميگو  (اسفند 94)
 25. متصدی واحد تکثیر میگو   ( بازنگری/ آذر 1394)
 26. مدیر واحد پرورش تخصصی جوجه شتر مرغ
 27. مديرواحد پرورش گاوميش
 28. نعل بند مبتدی اسب (سال 1393)
 29. واکسیناتور (دام و طیور)
0
   

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب