شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
 1. ابزار دقیق کار (بازنگری خرداد95)
 2. ابزار دقیق کار پروژه (سال 1394)
 3. اتوماسیون کار صنعتی
 4. اتوماسیون کار صنعتی DELTA (خرداد 95)
 5. اتوماسیون کارصنعتی FATEK (خرداد 95)
 6.  تعمیرکار ساعت
 7.  پنوماتیک کار صنعتی (1390)
 8. سرویس و نگهداری هواپیما
 9. طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار Corel Draw ( آبان 1394)
 10.  طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده 8051
 11.  

 

 1. ابزار دقیق کار (بازنگری خرداد95)
 2. ابزار دقیق کار پروژه (سال 1394)
 3. اتوماسیون کار صنعتی
 4. اتوماسیون کار صنعتی DELTA (خرداد 95)
 5. اتوماسیون کارصنعتی FATEK (خرداد 95)
 6.  تعمیرکار ساعت
 7.  پنوماتیک کار صنعتی (1390)
 8. سرویس و نگهداری هواپیما
 9. طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار Corel Draw ( آبان 1394)
 10.  طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده 8051
 11.  

 

تنظیمات قالب