شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. CIP (تیمز کارفلزات در محل)
 2. آزمایش توربین های بادی (1392)
 3. آزمایش رآكتورهاي پليمری (1392)
 4. اپراتور پیکلینگ (PICKLING)
 5. اپراتوری دیزل ژنراتور
 6. اپراتوری راکتورهای بیوشیمیایی (1392)
 7. اپراتوری خط تولید و آزمایشگاه قیر صنعتی  ( سال 1394)
 8. اپراتوری  CHP  سال(1392)
 9. بهینه سازی توابع مهندسی با نرم افزار مطلب
 10. پرداخت فایبر گلاس
 11. تولید نانو ماسک تنفسی (سال 1393)
 12. شبیه سازی فرایندهای کروماتوگرافی در حالت دینامیکی با نرم افزار ASPEN-CHROMATOGRAPHY
 13. شبیه سازی آلودگی های هسته ای با  نرم افزار hysplit
 14. طراحی پیل سوختی (سال 1392)
 15. طراحی دستگاه های خشک کن مواد (سال 1392)
 16. طراحی سیستم های بیومس
 17. فرمولاسیون رنگ های صنعتی (سال 1393)
 18. متصدی تصفیه آب کوره بخار RO (سال 1393)
 19. مدیریت پیل سوختی
 20. مدیریت عملیات توربین های بادی
 21. مسئول ساخت آرایه های فتوولتاییک (1392)
 22. مسئول سیستم های کشندی (1392)
 23. نصب پانل های خورشیدی
 24. نصب  توربین های بادی
سایر پیوندها
تنظیمات قالب