شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. باغبان
 2. باغبانی منظر (ویژه المپیاد جهانی مهارت) (سال 1393)
 3. پاك كردن فرآوري و بسته بندي انواع دانه هاي روغني
 4. پرورش دهنده كاكتوس  (اسفند 94)
 5. پرورش دهنده انواع شمعداني  (اسفند 94)
 6. پرورش دهنده قارچ دکمه ‌ای       بازنگري (ارديبهشت 95)
 7. پرورش دهنده قارچ خوراکی ( بهمن 1394)
 8. پرورش دهنده كيوي (1390)
 9. پرورش‏دهنده گل نرگس
 10. پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل ( بهمن 1394)
 11. پرورش دهنده مرکبات
 12. تکنیسین عمومی کشاورزی   ( سال 1394)
 13. تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی
 14. توليد كننده سوخت هاي زيستي(بيواتانول)از پس مانده هاي فيبري كشاورزي (ارديبهشت 95)
 15. توليد كننده بذر پياز
 16. تولید کننده چمن  (سال 1393)
 17. توليد كننده سبزي در گلخانه  هاي چوبی
 18. توليد كننده گلهاي شاخه بريده (سال 1393)
 19. زعفران کار (بازنگری اسفند 94)
 20. سبزیکاری در منزل ( بهمن 1394)
 21. طراح و مجری فناوری سیستم های سبز ساختمان ( بهمن 1394)
 22. طراح و نگهدارنده گل و گیاه (سال 1393)
 23. قارچ چین
 24. كار بر گياهان دارويي
 25. کارشناس مبارزه با آفات و بیماری های درخت خرما  ( سال 1394)
 26. کارور تولید خاک پوششی    بازنگري  (فروردين 95)
 27. كارور كشت بافت درختان چوبي (سال 1393)
 28. كارور كشت بافت گياهان دارويي (سال 1393)
 29. كارور كشت بافت گياهان زينتي (سال 1393)
 30. کشت کار گلخانه هاي خاكي (1390)
 31. کشت کار موز
 32. كشت موسير (اسفند 94)
 33. کشت و پرورش دهنده درخت سدر ( کنار )  ( بهمن 1394)
 34. کشتکار گندم(شهریور 95)
 35. متصدي كنترل آفات و بيماريهاي توت
 36. مديرتغذيه باغات (سال 1393)
 37. مدير تغذيه كودي گلخانه هاي هيدرو پونيك صيفي وگل (اسفند 94)
 38. مدير تغذيه و بهداشت باغات (سال 1393)
 39. مدیرتولید گلخانه های آئروپونیک (هوا کشت )  (اسفند 94)
 40. مدير توتستان
 41. مدير توليد كارخانه چاي
 42. مدير كارخانه چاي (سال 1393)
   
     

 

 1. باغبان
 2. باغبانی منظر (ویژه المپیاد جهانی مهارت) (سال 1393)
 3. پاك كردن فرآوري و بسته بندي انواع دانه هاي روغني
 4. پرورش دهنده كاكتوس  (اسفند 94)
 5. پرورش دهنده انواع شمعداني  (اسفند 94)
 6. پرورش دهنده قارچ دکمه ‌ای       بازنگري (ارديبهشت 95)
 7. پرورش دهنده قارچ خوراکی ( بهمن 1394)
 8. پرورش دهنده كيوي (1390)
 9. پرورش‏دهنده گل نرگس
 10. پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل ( بهمن 1394)
 11. پرورش دهنده مرکبات
 12. تکنیسین عمومی کشاورزی   ( سال 1394)
 13. تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی
 14. توليد كننده سوخت هاي زيستي(بيواتانول)از پس مانده هاي فيبري كشاورزي (ارديبهشت 95)
 15. توليد كننده بذر پياز
 16. تولید کننده چمن  (سال 1393)
 17. توليد كننده سبزي در گلخانه  هاي چوبی
 18. توليد كننده گلهاي شاخه بريده (سال 1393)
 19. زعفران کار (بازنگری اسفند 94)
 20. سبزیکاری در منزل ( بهمن 1394)
 21. طراح و مجری فناوری سیستم های سبز ساختمان ( بهمن 1394)
 22. طراح و نگهدارنده گل و گیاه (سال 1393)
 23. قارچ چین
 24. كار بر گياهان دارويي
 25. کارشناس مبارزه با آفات و بیماری های درخت خرما  ( سال 1394)
 26. کارور تولید خاک پوششی    بازنگري  (فروردين 95)
 27. كارور كشت بافت درختان چوبي (سال 1393)
 28. كارور كشت بافت گياهان دارويي (سال 1393)
 29. كارور كشت بافت گياهان زينتي (سال 1393)
 30. کشت کار گلخانه هاي خاكي (1390)
 31. کشت کار موز
 32. كشت موسير (اسفند 94)
 33. کشت و پرورش دهنده درخت سدر ( کنار )  ( بهمن 1394)
 34. کشتکار گندم(شهریور 95)
 35. متصدي كنترل آفات و بيماريهاي توت
 36. مديرتغذيه باغات (سال 1393)
 37. مدير تغذيه كودي گلخانه هاي هيدرو پونيك صيفي وگل (اسفند 94)
 38. مدير تغذيه و بهداشت باغات (سال 1393)
 39. مدیرتولید گلخانه های آئروپونیک (هوا کشت )  (اسفند 94)
 40. مدير توتستان
 41. مدير توليد كارخانه چاي
 42. مدير كارخانه چاي (سال 1393)
   
     

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب