شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. بافنده پوشاک نوزاد وکودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی(سال 1394)
 2. کارور ماشين هاي جوراب بافي (مکانيكي) (1390)
 3.  
   
   
   
   
 
 
 

 

 1. بافنده پوشاک نوزاد وکودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی(سال 1394)
 2. کارور ماشين هاي جوراب بافي (مکانيكي) (1390)
 3.  
   
   
   
   
 
 
 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب