شعار سال
چهارشنبه 17 خرداد 1402
 1. بافنده پوشاک نوزاد وکودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی(سال 1394)
 2. کارور ماشين هاي جوراب بافي (مکانيكي) (1390)
 3.  
   
   
   
   
 
 
 

 

 1. بافنده پوشاک نوزاد وکودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی(سال 1394)
 2. کارور ماشين هاي جوراب بافي (مکانيكي) (1390)
 3.  
   
   
   
   
 
 
 

 

boss
66583504
تنظیمات قالب