شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. اصلاحگر نژاد اسب های سواری
 2. آنالیز اسپرم دام
 3. ارزيابي اقتصادي نشخواركنندگان كوچك    (اسفند 94)
 4. ارزيابي اقتصادي نشخواركنندگان بزرگ     (اسفند 94)
 5. استفاده از پسمانده هاي فيبري كشاورزي درتغذيه دام  (فروردين 94)
 6. اناليز خوراك دام (فروردين 95)
 7. رعايتبهداشت جایگاه دام        بازنگري  (اسفند 94)
 8. پرورش ماهي قزل الا درسيستم مدار بسته  (اسفند 94)
 9. پرواربندي بره(فروردين 95)
 10. پرورش ماهي قزل آلا درقفس  (فروردين 95)
 11. توليد خوراك دام وطيور     (اسفند 94)
 12. پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در طیور (بهمن1394)
 13. پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در گاو ( بهمن 1394)
 14. تکثیر سیکلیدهای دهان پرور آكواريومي (سال 1393)
 15. تکثیر ماهیان زنده زای آکواریومی (سال 1393)
 16. تكثير ماهيان لابيرنت دار  آكواريومی (سال 1393)
 17. تکثیر و پرورش ماهی طلائی گلدفیش (سال 1393)
 18. توليد كننده ژل سلطنتي رويال از زنبور عسل
 19. تكثير مصنوعي ماهي هامور    (اسفند 94)
 20. جیره نویس دام و طیور 
 21. رعایت اصول بهداشت در گاوداری صنعتی (سال 1393)
 22. رعایت اصول بهداشت در مرغداری صنعتی (سال 1393)
 23. سوارکاری پیشرفته اسب های سواری (سال 1393)
 24. سوارکاری مبتدی اسب های سواری (سال 1393)
 25. سوار كاري مقدماتي(سال 1393)
 26. طراح مرغداری ها
 27. طراحي و آماده سازي واحدهای مكانيزه دامپروری
 28. کارآفرینی روستایی ( سال 1394)
 29. کارور نرم افزار جامع مدیریت مطب و کلینیک دامپزشکی
 30. ماهيگيري با چرخ
 31. ماهيگيري با كاسي
 32. ماهيگيري در آّبهاي راكد
 33. ماهيگيري در آبهاي ساحلي
 34. مديریت تكثير و پرورش كارگاه آبزيان زينتي
 35. مديريت طراحي و تاسيس كارگاه هاي پرورش و تكثير آبزيان زينتي
 36. مديریت مالی و بازرگانی كارگاه آبزيان زينتي
 37. فراوري واستخراج پروتئين از كرم     (اسفند 94)

 

 1. اصلاحگر نژاد اسب های سواری
 2. آنالیز اسپرم دام
 3. ارزيابي اقتصادي نشخواركنندگان كوچك    (اسفند 94)
 4. ارزيابي اقتصادي نشخواركنندگان بزرگ     (اسفند 94)
 5. استفاده از پسمانده هاي فيبري كشاورزي درتغذيه دام  (فروردين 94)
 6. اناليز خوراك دام (فروردين 95)
 7. رعايتبهداشت جایگاه دام        بازنگري  (اسفند 94)
 8. پرورش ماهي قزل الا درسيستم مدار بسته  (اسفند 94)
 9. پرواربندي بره(فروردين 95)
 10. پرورش ماهي قزل آلا درقفس  (فروردين 95)
 11. توليد خوراك دام وطيور     (اسفند 94)
 12. پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در طیور (بهمن1394)
 13. پیشگیری و درمان ناهنجاری های متابولیکی در گاو ( بهمن 1394)
 14. تکثیر سیکلیدهای دهان پرور آكواريومي (سال 1393)
 15. تکثیر ماهیان زنده زای آکواریومی (سال 1393)
 16. تكثير ماهيان لابيرنت دار  آكواريومی (سال 1393)
 17. تکثیر و پرورش ماهی طلائی گلدفیش (سال 1393)
 18. توليد كننده ژل سلطنتي رويال از زنبور عسل
 19. تكثير مصنوعي ماهي هامور    (اسفند 94)
 20. جیره نویس دام و طیور 
 21. رعایت اصول بهداشت در گاوداری صنعتی (سال 1393)
 22. رعایت اصول بهداشت در مرغداری صنعتی (سال 1393)
 23. سوارکاری پیشرفته اسب های سواری (سال 1393)
 24. سوارکاری مبتدی اسب های سواری (سال 1393)
 25. سوار كاري مقدماتي(سال 1393)
 26. طراح مرغداری ها
 27. طراحي و آماده سازي واحدهای مكانيزه دامپروری
 28. کارآفرینی روستایی ( سال 1394)
 29. کارور نرم افزار جامع مدیریت مطب و کلینیک دامپزشکی
 30. ماهيگيري با چرخ
 31. ماهيگيري با كاسي
 32. ماهيگيري در آّبهاي راكد
 33. ماهيگيري در آبهاي ساحلي
 34. مديریت تكثير و پرورش كارگاه آبزيان زينتي
 35. مديريت طراحي و تاسيس كارگاه هاي پرورش و تكثير آبزيان زينتي
 36. مديریت مالی و بازرگانی كارگاه آبزيان زينتي
 37. فراوري واستخراج پروتئين از كرم     (اسفند 94)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب