شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
     
 1. سازه های ماکارونی 1 (مهندسین فردا)
 2. طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار rivit architecture.doc (سال 1393)
 3. کاروراجرای بلوک AAC درساختمان (خرداد 95)
 4. کاروردسترسی با طناب ROPE ACCESS / بازنگری ( دی 1394)
 5. گچ کاري با گچ هاي نوين(پاششی)  ( سال 1394)
 6. مدیر دفتر فنی
 7. معرقکار سنگ صنعتی
 8. مونتاژکار قطعات سنگ صنعتی  ( سال 1394)
 9. نصاب کفپوش یکپارچه پلیمری (سال 1393)
 10. نصاب و مجري صفحات روكش دار گچي (سال 1393)
   
     
     
     
     

 

     
 1. سازه های ماکارونی 1 (مهندسین فردا)
 2. طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار rivit architecture.doc (سال 1393)
 3. کاروراجرای بلوک AAC درساختمان (خرداد 95)
 4. کاروردسترسی با طناب ROPE ACCESS / بازنگری ( دی 1394)
 5. گچ کاري با گچ هاي نوين(پاششی)  ( سال 1394)
 6. مدیر دفتر فنی
 7. معرقکار سنگ صنعتی
 8. مونتاژکار قطعات سنگ صنعتی  ( سال 1394)
 9. نصاب کفپوش یکپارچه پلیمری (سال 1393)
 10. نصاب و مجري صفحات روكش دار گچي (سال 1393)
   
     
     
     
     

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب