شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. آزمایشگر تصفیه پساب صنعتی  (سال 1392)
 2. آزمایش راکتورهای بیوشیمیایی (سال 1392)
 3. اپراتوری میکروتوربین ها (1392)
 4. بازرس رنگ های صنعتی  ( آبان 1394)
 5. پیمانکار برق
 6. تکنسین توربین های بادی
 7. تکنسین رادیولوژی
 8. تکنسین فرآیند تولید نیمه رساناها
 9. تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتاييك
 10. ساخت قطعات پلاستیکی و کامپوزیتی(مهندسین فردا)
 11. کنترلر کیفیت لوله های پی وی سی سخت
 12. متخصص سيستم هاي DCS
 13. متخصص بهداشت، ایمنی و محیط زیست (1392)
 14. مسئول پلان بيومس
 15. مسئول سیستم های ژئوترمال
 16. مسئول سیستم های زیست توده (1392)
 17. مشاور انرژی (1392)

 

 1. آزمایشگر تصفیه پساب صنعتی  (سال 1392)
 2. آزمایش راکتورهای بیوشیمیایی (سال 1392)
 3. اپراتوری میکروتوربین ها (1392)
 4. بازرس رنگ های صنعتی  ( آبان 1394)
 5. پیمانکار برق
 6. تکنسین توربین های بادی
 7. تکنسین رادیولوژی
 8. تکنسین فرآیند تولید نیمه رساناها
 9. تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتاييك
 10. ساخت قطعات پلاستیکی و کامپوزیتی(مهندسین فردا)
 11. کنترلر کیفیت لوله های پی وی سی سخت
 12. متخصص سيستم هاي DCS
 13. متخصص بهداشت، ایمنی و محیط زیست (1392)
 14. مسئول پلان بيومس
 15. مسئول سیستم های ژئوترمال
 16. مسئول سیستم های زیست توده (1392)
 17. مشاور انرژی (1392)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب