شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. ارائه خدمات به مشتری و نظارت بر آن (سال 1393)
 2. پياده سازي پي ال سي در سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي (سال 1393)
 3. پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت برقی در سیستم های برودتي (سال 1393)
 4. پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت برقی در سیستم های تهویه مطبوع سرمايشي (سال 1393)
 5. پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت برقی در سیستم های تهویه مطبوع-حرارت مرکزی (سال 1393)
 6. ترسیم مدارات فرمان و قدرت برقی و پي ال سي سیستم های تبريد و تهویه مطبوع سرمايشي (سال 1393)
 7. ترسیم مدارات فرمان و قدرت برقی و پي ال سي سیستم های تهویه مطبوع- حرارت مرکزی (سال 1393)
 8. تولید نقشه های معماری دو بعدی با استفاده از نرم افزاهای تأسیسات (سال 1393)
 9. سایزبندی و تعیین چیدمان سیستم های تبريد و تهویه مطبوع سرمايشي (سال 1393)
 10. سایزبندی و تعیین چیدمان سیستم های تهویه مطبوع- حرارت مرکزی (سال 1393)
 11. سرپرستی و نظارت پروژه های سیستم های سرمایشی و گرمایشی (سال 1393)
 12. سرویس و نگهداری و تعمیر انواع کولرهای گازی (سال 1393)
 13. سرویس و نگهداری و تعمیر سردخانه با مبرد آمونياك (سال 1393)
 14. سرویس و نگهداری و تعمیر سردخانه با مبردهاي تك عنصري و مركب (سال 1393)
 15. سرویس و نگهداری و تعمیر سیستم های تهویه مطبوع-حرارت مرکزی (سال 1393)
 16. سرویس و نگهداری و تعمیر و راهبری چیلرهای تراکمی (سال 1393)
 17. سرویس و نگهداری و تعمیر و راهبری چیلرهای جذبی (سال 1393)
 18. طراحی سیستم های پمپ (سال 1393)
 19. طراحی سیستم های تهویه مطبوع- هوارسان (سال 1393)
 20. طراحی سیستم های توزیع بخار آب (سال 1393)
 21. طراحی سیستم های هیدرونیکی سرمایشی و گرمایشی (سال 1393)
 22. طراحی و پیاده سازی تجهیزات کنترل سیستم های برودتي (سال 1393)
 23. طراحی و پیاده سازی تجهیزات کنترل سیستم های تهویه مطبوع سرمايشي (سال 1393)
 24.  طراحی و پیاده سازی تجهیزات کنترل سیستم های تهویه مطبوع-حرارت مرکزی (سال 1393)
 25. طراحی، محاسبات و ظرفیت سنجی سیستم های تبريد و تهویه مطبوع سرمايشي بصورت دستی و نرم افزاری (سال 1393)
 26. طراحی، محاسبات و ظرفیت سنجی سیستم های تهویه مطبوع- حرارت مرکزی- بصورت دستی و نرم افزاری (سال 1393)
 27. متره و برآورد هزينه كار در تأسيسات (سال 1393)
 28. مدیریت ریسک پروژه سیستم های سرمایشی و گرمایشی (سال 1393)
 29. مدیریت کیفیت پروژه سیستم های سرمایشی و گرمایشی (سال 1393)
 30. نقشه خواني و نقشه كشي و تعيين چيدمان سيستم هاي حرارت مركزي (سال 1393)
 31. نقشه خوانی و نقشه کشی و تعیین چیدمان سیستم های تبريد و تهويه مطبوع سرمایشی (سال 1393)
 32. نیازسنجی، انتخاب و اجرای چیدمان سیستم های برودتي (سال 1393)
 33. نیازسنجی، انتخاب و اجرای چیدمان سیستم های تهویه مطبوع سرمايشي (سال 1393)
 34. نیازسنجی، انتخاب و اجرای چیدمان سیستم های تهویه مطبوع-حرارت مرکزی (سال 1393)
 35. تعیین خطرات و ارزیابی OHS و آنالیز و گزارش سیستمهای مکانیکی تاسیسات (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب