شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403

آزمایش و تحویل شبکه کابل مسی

اسپلایس و ترمینه کردن کابل نوری جهت دسترسی
آماده سازی تجهیزات کابل نوری
آماده سازی تجهیزات مفصلبندی کابل نوری
آماده سازی تجهیزات و محیط کاری مفصلبندی کابل های مسی
آماده سازی تجهیزات و محیط کاری نگهداری شبکه کابل مسی
آماده کردن تجهیزات و تشخیص واحدهای اکسس نوری
انتخاب و بستن مفصل های کابل های مسی
انجام آزمون های پیشرفته کابل نوری
انجام پيوند حرارتي تارهاي نوري Fusion
انجام عملیات گاز کنترل
اندازه گيري پارامترهای كابل نوری
اندازه گیری فاکتورها و انجام آزمایشات دوره ای کابل های مسی
بررسی کاتالوگ های تجهیزات اکسس های نوری
بررسی کاتالوگ های تجهیزات شبکه کابل نوری
بررسی کاتالوگ های تجهیزات مفصل بندی کابل نوری
بررسی و انجام آزمونهای اترنت نوري
برنامه ريزي،سازماندهي وانجام فعاليت هاي كاري
تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات و تشخیص خرابی های کابل مسی
ترمینه کردن کابل های مسی
تست و آزمایش الکتریکی مفصل های کابل های مسی
تعیین موقعیت خرابی های کابل مسی
تعیین، تشخیص و تصحیح خرابی های کابل نوری
تعیین، تشخیص و رفع خرابی های تار نوری
تهیه نقشه نهایی مفصلبندی فیبر نوری
جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات فنی کابل و اکسس
حل مشکلات فنی با استفاده از سیستم های اطلاعاتی متعدد
راه اندازي يك شركت پيمانكاري کابل و اکسس
رفع خرابی های کابل مسی
روکش بندی کابل نوری پیوند داده شده
سد بندی و هواگذاری کابل های مسی
نصب و آزمون سيستمهاي مالتي پلكسينگ تقسيم طول موج متراکم DWDM
نصب و راه اندازی تجهیزات اکسس های نوری
نظارت بر پروژه کابل و اکسس
OCDF بندی
سایر پیوندها
تنظیمات قالب