شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
  • 1401/11/19 - 19:24
  • - تعداد بازدید: 248
  • - تعداد بازدیدکننده: 226
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه
سطوح چهارچوب صلاحیت حرفه ای

توصیف گرهای سطوح چهارچوب صلاحیت حرفه ای، در 8 سطح تعیین می شود.

هیئت وزیران در جلسه 1401/11/09 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (7) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای مهارتی - مصوب 1396 - چهارچوب صلاحیت حرفه ای را تصویب کرد. لینک وب سایت دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی https://iscvet.mcls.gov.ir

 

سطح 1 صلاحیت 

مشخص کننده توانایی فرد برای انجام وظایف ساده(کارهای معمولی، قابل پیش بینی، تکراری و محدود) تحت هدایت و نظارت و بدون کمک در یک حوزه شغلی است.

دانش:

1- نسبت به وظایف شغلی خود، آگاه است.

2- در رابطه با خود و محیط شغلی خود از اطلاعات عمومی برخوردار باشد.

مهارت:

مهارت های روانی- حرکتی برای انجام کارهای ساده، تکراری و تعریف شده یک شغل بدون کمک دیگران را دارا است.

شایستگی: 

1- می تواند کارهای ساده را تحت هدایت و نظارت مستقیم در محیط کار با ثبات انجام دهد.

2- می تواند یا همتایان، سرپرستان و مشتریان کار کند و توانایی برقراری ارتباط را داشته باشد.

سطح 2 صلاحیت

مشخص کننده توانایی فرد برای انجام وظایف ساده (کارهای معمولی، قابل پیش بینی، تکراری و محدود) تحت نظارت و بدون کمک در یک حوزه شغلی است.

دانش:

1- نسبت به وظایف شغلی خود آگاه است.

2- می تواند به تشریح اطلاعات شغلی و محیط شغلی خود بپردازد.

مهارت:

مهارت های روانی-حرکتی برای انجام وظایف تکراری و تعریف شده با استفاده از مواد و ابزارهای معمول در محیط کاری را دارا است.

شایستگی:

1- می تواند کارهای ساده را با مسئولیت پذیری محدود، تحت نظارت در محیط کاری با ثبات انجام دهد.

2- می تواند با همتایان، سرپرستان و مشتریان کار کند و توانایی برقراری ارتباط را داشته باشد.

سطح 3 صلاحیت

مشخص کننده توانایی فرد برای انجام وظایفی است که به طور مشخص تعریف شده اند و کمی پیچیده هستند. کارها قابل پیش بینی بوده و انجام آن نیازمند پذیرش مسئولیت و اعمال استقلال و انتخاب های محدود می شود.

دانش:

1- فهم لازم نسبت به دستورالعمل ها ی مرتبط، ابزار و فعالیت های شغلی خود را دارا است.

2- از نیازهای دانشی مرتبط با حوزه شغلی خود آگاه باشد.

مهارت:

1- مهارت لازم برای انجام کارها بر اساس دستورالعمل های مرتبط با شغل خود را دارا است.

2- از مهارت های روانی-حرکتی برای انجام وظایف غیرتکراری مرتبط با شغل خود برخوردار است.

شایستگی:

1- می تواند کارهای مرتبط با وظایف شغلی را با نظارت محدود و در صورت لزوم به صورت مستقل انجام دهد.

2- از استقلال محدود در موارد بدیهی و کلی در انجام وظایف شغلی برخوردار باشد.

3- به تاثیر رفتارهای خود بر دیگران در قالب کار گروهی مرتبط با شغل خود آگاه باشد.

سطح 4 صلاحیت

مشخص کننده توانایی فرد برای انجام وظایف مشخص، کمی پیچیده و در معرض تغییر و نسبتاً قابل پیش بینی است. کارها نیازمند استقلال و انتخاب های محدود است.

دانش:

1- دانش لازم برای پیش برآورد اتفاقات تکراری در شغل خود را دارد.

2- از دانش نظری و عملی لازم برای به کارگیری مواد، تجهیزات، روش ها و فرآیندهای مرتبط با شغل خود برخوردار است.

3- از دانش لازم برای تفسیر و طبقه بندی اطلاعات مرتبط با شغل برخوردار باشد.

مهارت:

1- مهارت لازم برای تفسیر و طبقه بندی اطلاعات شغلی خود را دارا است.

2- از مهارت های روانی - حرکتی برای انتخاب و استفاده از مواد و ابزارهای معمول در محیط کاری برای انجام وظایف شغلی برخوردار است.

3- مهارت لازم برای اجرای فرآیندهای مرتبط با شغل خود را دارد.

شایستگی:

مسئولیت انجام وظایف و انتخاب محدود در زمینه های قابل پیش بینی اما تغییرپذیر با نظارت محدود را داشته باشد و در صورت لزوم بتواند نظارت بر  کارهای معمول دیگران را بپذیرد.

 

سطح 5 صلاحیت

مشخص کننده توانایی فرد برای انجام وظایف تخصصی و پیچیده شغلی است که نسبتاً قابل پیش بینی بوده و قابلیت هدایت فنی گروه (تیم) های کوچک و انتخاب را دارد.

دانش:

1- از دانش لازم برای نظم بخشی و ایجاد فرآیندهای مرتبط با شغل خود برخوردار است.

2- از دانش لازم برای ممیزی عملکرد گروه(تیم) های کاری برخوردار است.

مهارت:

1- از مهارت های شناختی و کاربردی لازم برای ارائه راه حل ها در حل مسائل نسبتاً قابل پیش بینی در حوزه شغلی خود برخوردار باشد.

2- از مهارت های ارتباطی لازم برای تعامل با اعضای تیم برخوردار است.

شایستگی:

1- می تواند از عهده سرپرستی گروه(تیم) های کوچک در شرایط قابل پیش بینی برآید.

2- می تواند عملکرد خود و اعضای گروه کاری را بررسشی و بهبود بخشد.

3- نسبت به نتایج کارهای خود مسئول و پاسخگو بوده و مسئولیت مشترک نتایج فعالیت ها و کار اعضای گروه کاری را بپذیرد.

4- با رویکردی کارآمد، اعضای گروه کاری را راهنمایی کند و برای توسعه هم افزایی در گروه (تیم) تلاش کند.

سطح 6 صلاحیت

مشخص کننده توانایی فرد برای مجموعه وظایفی است که پیچیده و غیرقابل پیش بینی هستند و انجام آنها شامل سرپرستی گروه (تیم)، پذیریش مسئولیت، استقلال و انتخاب های وسیع است.

دانش:

1- از دانش لازم برای پیش بینی وقایع در شرایط پیچیده برخوردار است.

2- از دانش لازم برای تشخیص اقدامات و رویه های مناسب در حرفه خود برخوردار است.

3- از دانش لازم برای بازطراحی فرآیندها مرتبط با حرفه خود برخوردار است.

مهارت:

1- از مهارت های شناختی و کاربردی برای ارائه راه حل های نوآورانه در حل مسائل غیرقابل پیش بینی برخوردار است.

2- مهارت طراحی محصول/خدمت/فرآیند مرتبط با حرفه را دارا است.

3- از مهارت روانی-حرکتی به صورت نوآورانه برای انتخاب و استفاده از روش، مواد و ابزارها در محیط کاری برای انجام وظایف برخوردار است.

4- از مهارت های گروه(تیم)سازی، هدایت، اجرا و نظارت بر یک طرح (پروژه)/برنامه برخوردار باشد.

شایستگی:

1- می تواند با استقلال و انتخاب، وظایف پیچیده حرفه ای را در یک محیط کاری غیرقابل پیش بینی انجام دهد.

2- می تواند از عهده سرپرستی و نظارت بر وظایف در زمینه های تغییر پذیر و غیرقابل پیش بینی برآید.

 

 
 
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 107575
کلمات کلیدی
محمدرضا اسدی
خبرنگار

محمدرضا اسدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

سایر پیوندها
تنظیمات قالب