شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

 

  1. تکنولوژی فرهنگی
  2. صنایع دستی (بافت)
  3. صنایع دستی (چوب ، فلز ، سفال)
  4. صنایع دستی (دوخت هاي سنتي)
  5. صنایع دستی (طلا و جواهر سازی)
  6. هنرهای تجسمی
  7. هنرهای تزیینی (گل آرایی ، گلسازی و...)
  8. هنرهای نمایشی (نمایش ، سینما و عکاسي)
  9. صنایع دستی (فرش) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هنرهای تجسمی :

 

  دوره  : نقاشی  سنتی

  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب