شعار سال
چهارشنبه 09 خرداد 1403
امور اداری خدمات آموزشی  گردشگری     
امور مالی و بازرگانی طراحی و دوخت مراقبت و زیبایی
بهداشت و ایمنی فناوری اطلاعات هتلداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طراحی دوخت
 
 
 

دوره :طراحی و توسعه الگو و دوخت

  • مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 
 
 
 
**********
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گردشگری
 
 
 
 
       
**********
 
خدمات آموزشی
  

 دوره :کارگزار خدمات بانکی دفاتر پیشخوان دولت

  • مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
   
   
   
امور اداری :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

 فناوری اطلاعات :

 

 

 

دوره  امنیت شبکه :

  • مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب