شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. بهره بردار و نگهدارنده جرثقیل ریلی کایرو
 2. تحلیلگر ترافیک
 3. تعمیرکار موتور لکوموتیو آلستوم
 4. تکنسین پاکسازی حریم راه
 5. تکنسین مکانیک تعمیرات قطارهای برقی (خرداد 95)
 6. تکنسین فنی ایستگاه (خرداد 95)
 7. تکنسین برق تعمیرات قطارهای برقی (خرداد 95)
 8. راهبرکنترل ترافیک فرمان (خرداد 95)
 9. راهبری قطارهای برقی شهری وحومه 
 10. راهبرماشین آلات دومنظوره ریلی وجاده ای (خرداد 95)
 11. راهبرماشین آلات مکانیزه خط (خرداد 95)
 12. راهبرماشین آلات جرثقیل دار ریلی  (خرداد 95)
 13. راهبر دیزل لوکوموتیو (خرداد 95)
 14. راننده اتوبوسهای ویژه جابجایی مسافر در باند فرودگاه
 15. راننده بونکرهای حمل سیمان، گچ، آهک ، گندم ، ...
 16. راننده بونکرهای حمل گاز
 17. راننده پایه یک
 18. راننده جرثقیل ماشینی ( صنایع)
 19. راننده خودرو آتش نشان
 20. راننده لیفتراک
 21. راننده مینی لودر
 22. راننده وسایط نقلیه تندرو باری مواد سوزا ( مواد منفجره )
 23. راننده وسایط نقلیه تندرو حمل و نقل بین المللی مسافری
 24. راننده وسایط نقلیه تندرو سبک مسافری
 25. راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین باری
 26. راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حامل دام و طیور
 27. راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حمل و نقل بین المللی باری
 28. راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین مواد سوختنی
 29. راننده وسایط نقلیه تندرو کانتینر بر
 30. راننده وسایط نقلیه سنگین با تریلر
 31. راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع اتوبوس
 32. راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع مینی بوس
 33. راننده وسایط نقلیه سبک فرودگاه
 34. راهبری لیفتراک
 35. راهدار
 36. راهدار خط
 37. رئیس ماشین آلات
 38. مديرير حمل ونقل زميني   (اسفند 94)
 39. سر راهدار
 40. سرپرست ترانسپورت
 41. سرپرست کارگاه دستگاه چیدمان کانتینر ( ریچ استاکر)
 42. سرپرست کارگاه جرثقیل زرافه ای ( گنتری کربن)

 

 

 

 1. بهره بردار و نگهدارنده جرثقیل ریلی کایرو
 2. تحلیلگر ترافیک
 3. تعمیرکار موتور لکوموتیو آلستوم
 4. تکنسین پاکسازی حریم راه
 5. تکنسین مکانیک تعمیرات قطارهای برقی (خرداد 95)
 6. تکنسین فنی ایستگاه (خرداد 95)
 7. تکنسین برق تعمیرات قطارهای برقی (خرداد 95)
 8. راهبرکنترل ترافیک فرمان (خرداد 95)
 9. راهبری قطارهای برقی شهری وحومه 
 10. راهبرماشین آلات دومنظوره ریلی وجاده ای (خرداد 95)
 11. راهبرماشین آلات مکانیزه خط (خرداد 95)
 12. راهبرماشین آلات جرثقیل دار ریلی  (خرداد 95)
 13. راهبر دیزل لوکوموتیو (خرداد 95)
 14. راننده اتوبوسهای ویژه جابجایی مسافر در باند فرودگاه
 15. راننده بونکرهای حمل سیمان، گچ، آهک ، گندم ، ...
 16. راننده بونکرهای حمل گاز
 17. راننده پایه یک
 18. راننده جرثقیل ماشینی ( صنایع)
 19. راننده خودرو آتش نشان
 20. راننده لیفتراک
 21. راننده مینی لودر
 22. راننده وسایط نقلیه تندرو باری مواد سوزا ( مواد منفجره )
 23. راننده وسایط نقلیه تندرو حمل و نقل بین المللی مسافری
 24. راننده وسایط نقلیه تندرو سبک مسافری
 25. راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین باری
 26. راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حامل دام و طیور
 27. راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین حمل و نقل بین المللی باری
 28. راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین مواد سوختنی
 29. راننده وسایط نقلیه تندرو کانتینر بر
 30. راننده وسایط نقلیه سنگین با تریلر
 31. راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع اتوبوس
 32. راننده وسایط نقلیه مسافری از نوع مینی بوس
 33. راننده وسایط نقلیه سبک فرودگاه
 34. راهبری لیفتراک
 35. راهدار
 36. راهدار خط
 37. رئیس ماشین آلات
 38. مديرير حمل ونقل زميني   (اسفند 94)
 39. سر راهدار
 40. سرپرست ترانسپورت
 41. سرپرست کارگاه دستگاه چیدمان کانتینر ( ریچ استاکر)
 42. سرپرست کارگاه جرثقیل زرافه ای ( گنتری کربن)

 

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب