شعار سال
چهارشنبه 10 خرداد 1402
آناليز و شبيه سازي پايپينگ درصنایع شیمیایی با نرم افزار AUTO PIPE
تحلیل و شبیه سازی تجهيزات صنايع داروسازي با نرم افزار PDMS
كارور نرم افزار PIPEPHASE در صنايع شيميايي
boss
66583504
تنظیمات قالب