شعار سال
چهارشنبه 17 خرداد 1402
 1. آسیابانی درجه 1
 2. آسیابانی درجه 2
 3. تکنسین انجماد و نگهداری محصولات شیلاتی
 4. تولید کننده لواشک صنعتی   ( سال 1394)
 5. سوهان پز (سال 1390)
 6. كلوچه پز سنتي
 7. نانوای نان تافتون
 8. نانوای نان تیری
 9. نانوای نان سنتی اسکو ( سال 1394)

 

 1. آسیابانی درجه 1
 2. آسیابانی درجه 2
 3. تکنسین انجماد و نگهداری محصولات شیلاتی
 4. تولید کننده لواشک صنعتی   ( سال 1394)
 5. سوهان پز (سال 1390)
 6. كلوچه پز سنتي
 7. نانوای نان تافتون
 8. نانوای نان تیری
 9. نانوای نان سنتی اسکو ( سال 1394)

 

boss
66583504
تنظیمات قالب