شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 

 

  1. اپراتور موبایل روبات بازرسی ویدئو متری شبکه های فاضلاب (سال 1393)
  2. تکنیسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی  ( آبان 1394)

 

 

 

  1. اپراتور موبایل روبات بازرسی ویدئو متری شبکه های فاضلاب (سال 1393)
  2. تکنیسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی  ( آبان 1394)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب