شعار سال
سه شنبه 09 خرداد 1402
 

 

  1. اپراتور موبایل روبات بازرسی ویدئو متری شبکه های فاضلاب (سال 1393)
  2. تکنیسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی  ( آبان 1394)

 

 

 

  1. اپراتور موبایل روبات بازرسی ویدئو متری شبکه های فاضلاب (سال 1393)
  2. تکنیسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی  ( آبان 1394)

 

boss
66583504
تنظیمات قالب