شعار سال
چهارشنبه 09 خرداد 1403
 1. آزمايشگر آزماشيگاه شيمي چرمسازي
 2.  آزمايشگر آزمايشگاه فيزيك چرم سازي
 3. برش‌کار رویه کفش ماشینی(درجه 2)
 4.  پرداختكار پوست
 5. پرداختكار چرم
 6. پستایی ساز کفش زنانه ، مردانه و بچه گانه  ( سال 1394)
 7. پیش کار کفش زنانه ،مردانه و بچگانه ( سال 1394)
 8. پیش کار کفش ورزشی ( سال 1394)
 9. توپ دوز چرمی
 10. چرخکار پستایی کفش ورزشی ( سال 1394)
 11. دوزنده زیراندازهای چرمی ( سال 1394)
 12. دوزنده دستكش چرمي    بازنگري (اسفند 94)
 13. دوزنده كت وكاپشن چرمي  بازنگري (اسفند 94)
 14. دوزنده كلاه چرمي    بازنگري (اسفند 94)
 15. دوزنده كيف اداري ومردانه چرمي    بازنگري (اسفند94)
 16. دوزنده كيف با چرم طبيعي   بازنگري  (اسفند 94)
 17. دوزنده كيف باچرم مصنوعي  بازنگري (اسفند 94)
 18. دوزنده كيف چرمي با دست   بازنگري (اسفند 94)
 19. رنگرز پوست
 20. سازنده كمربند چرمي  /بازنگری (بهمن 1394)
 21. فالس زن چرمسازي
 22. قيچي زن پشم در حالت تر و خشك
 23. كارگر بالابان و هاسپل
 24. كارگر بخش آهكدان
 25. كارگر دباغي چرم
 26. كارگر رنگرز چرم
 27. لش زن و آبگير پوست و چرم
 28. مدلساز کفش  ( سال 1394)
 29. مواد ساز چرم و پوست
 30. وردست چرخکار پستایی کفش ورزشی ( سال 1394)
 31.  
 1. آزمايشگر آزماشيگاه شيمي چرمسازي
 2.  آزمايشگر آزمايشگاه فيزيك چرم سازي
 3. برش‌کار رویه کفش ماشینی(درجه 2)
 4.  پرداختكار پوست
 5. پرداختكار چرم
 6. پستایی ساز کفش زنانه ، مردانه و بچه گانه  ( سال 1394)
 7. پیش کار کفش زنانه ،مردانه و بچگانه ( سال 1394)
 8. پیش کار کفش ورزشی ( سال 1394)
 9. توپ دوز چرمی
 10. چرخکار پستایی کفش ورزشی ( سال 1394)
 11. دوزنده زیراندازهای چرمی ( سال 1394)
 12. دوزنده دستكش چرمي    بازنگري (اسفند 94)
 13. دوزنده كت وكاپشن چرمي  بازنگري (اسفند 94)
 14. دوزنده كلاه چرمي    بازنگري (اسفند 94)
 15. دوزنده كيف اداري ومردانه چرمي    بازنگري (اسفند94)
 16. دوزنده كيف با چرم طبيعي   بازنگري  (اسفند 94)
 17. دوزنده كيف باچرم مصنوعي  بازنگري (اسفند 94)
 18. دوزنده كيف چرمي با دست   بازنگري (اسفند 94)
 19. رنگرز پوست
 20. سازنده كمربند چرمي  /بازنگری (بهمن 1394)
 21. فالس زن چرمسازي
 22. قيچي زن پشم در حالت تر و خشك
 23. كارگر بالابان و هاسپل
 24. كارگر بخش آهكدان
 25. كارگر دباغي چرم
 26. كارگر رنگرز چرم
 27. لش زن و آبگير پوست و چرم
 28. مدلساز کفش  ( سال 1394)
 29. مواد ساز چرم و پوست
 30. وردست چرخکار پستایی کفش ورزشی ( سال 1394)
 31.  
سایر پیوندها
تنظیمات قالب