شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 
*** صنایع غذایی ***
  1. كنترل بهداشت و ايمني در واحد غذا و نوشيدني (سال 1393)

      

*** خدمات تغذیه ای ***

        1- کنترل ایمنی وبهداشت درآشپزخانه

 

 

*** امور دام و ماكيان***

    1. بهداشت  جايگاه دام(اسفند 94)

 

***امور باغي ***

    1- موكاري ومديريت تاكستان    (اسفند 94)

    2-  كشت موسير 

 
*** صنایع غذایی ***
  1. كنترل بهداشت و ايمني در واحد غذا و نوشيدني (سال 1393)

      

*** خدمات تغذیه ای ***

        1- کنترل ایمنی وبهداشت درآشپزخانه

 

 

*** امور دام و ماكيان***

    1. بهداشت  جايگاه دام(اسفند 94)

 

***امور باغي ***

    1- موكاري ومديريت تاكستان    (اسفند 94)

    2-  كشت موسير 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب