شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. صادرات باریجه و آبغوره
 2. صادرات بیدمشک
 3. صادرات زعفران
 4. صادرات سدر
 5. صادرات شیرین بیان
 6. صادرات کتیرا
 7. صادرات نعناء فلفلی
 8. صادرات گل محمدی
 9. مدیریت تغذیه و حاصلخیزی گیاهان دارویی
 10. مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 11. مدیریت فروش گیاهان دارویی
 12. مدیریت تبلیغات بازرگانی گیاهان دارویی
 13. مدیریت تلفیقی آفات گیاهان دارویی
 14. کشت گیاه دارویی آویشن
 15. کشت گیاه دارویی بادرنجبوبه
 16. کشت گیاه دارویی زیره سیاه
 17. کشت گیاه دارویی مریم گلی
 18. کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی

 

    ***زيست فناوري***

   1- طراحي پرايمر واصول PCR   

***  فناوری نرم و فرهنگی  ***

 1. خبرنگار ورزشی  ( مهر94)
 1. صادرات باریجه و آبغوره
 2. صادرات بیدمشک
 3. صادرات زعفران
 4. صادرات سدر
 5. صادرات شیرین بیان
 6. صادرات کتیرا
 7. صادرات نعناء فلفلی
 8. صادرات گل محمدی
 9. مدیریت تغذیه و حاصلخیزی گیاهان دارویی
 10. مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 11. مدیریت فروش گیاهان دارویی
 12. مدیریت تبلیغات بازرگانی گیاهان دارویی
 13. مدیریت تلفیقی آفات گیاهان دارویی
 14. کشت گیاه دارویی آویشن
 15. کشت گیاه دارویی بادرنجبوبه
 16. کشت گیاه دارویی زیره سیاه
 17. کشت گیاه دارویی مریم گلی
 18. کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی

 

    ***زيست فناوري***

   1- طراحي پرايمر واصول PCR   

***  فناوری نرم و فرهنگی  ***

 1. خبرنگار ورزشی  ( مهر94)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب