شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. آزمایشگر تجزیه خاک و گیاه
 2. انباردار محصولات کشاورزی
 3. اورژانس کشاورزی
 4. بازرس قرنطینه گیاهی
 5. بازرس ماهر کانال های زه کشی
 6. برشته سازی و بسته بندی آجیل سویا
 7. برشته کردن گندم
 8. برنجکار
 9. بسته بند محصولات کشاورزی ( ویژه مرکبات )
 10. پاک کردن ، فرآوری و بسته بندی انواع دانه های روغنی
 11. پرورش دهنده گیاهان دارویی
 12. پرورش دهنده كاكتوس    (اسفند 94)
 13. پرورش دهنده انواع شمعداني     (اسفند 94)
 14. پرورش دهنده قارچ صدفي        بازنگري  (اسفند 94)
 15. تکنسین آفت کش های بیولوژیک
 16. تکنسین عمومی کشاورزی ( مهر 1394)
 17. تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی
 18. تولید کننده چغندر قند
 19. توليد كننده سوخت هاي زيستي(بيواتانول)از پس مانده هاي فيبري كشاورزي (ارديبهشت 95)
 20. تولید،فرآوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم، ماش و عدس
 21. درجه بندی و بسته بندی محصولات زراعی
 22. دسته بند و بسته بند زعفران
 23. دیمکار
 24. زراعت کار برنج قهوه ای (مرداد 95)
 25. زراعت کار به لیمو
 26. زراعت کار گوجه فرنگی
 27. زراعتکار درجه 1
 28. زراعتکار درجه 2
 29. زرشک کار
 30. زعفران کار        بازنگري ( اسفند 94)
 31. سبزیکار
 32. علوفه کار نوین
 33. کارور کشت بافت گیاهی
 34. کشتکار نخود دیم
 35. كشت موسير       (اسفند 94)
 36. كشت كار خاكشي   (اسفند 94) 
 37. کشتکار گندم (شهریور 95)
 38. کاربر اسانس های گیاهی
 39. كاربر گياهان دارويي (ارديبهشت 95)
 40. کارشناس کنترل و گواهی بذر
 41. کارگر تولید کمپوست
 42. كارگر فني توليد گوجه فرنگي گلخانه اي    (ارديبهشت 95)
 43. کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 44. کارور کشت بافت درختان چوبی
 45. کارور کشت بافت گیاهان دارویی
 46. کارور مالش چای
 47. کارور ماهر واحد مالش کارخانه چای
 48. کشتکار گندم
 49. مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی
 50. مدير توليدگلخانه هاي آئروپونيك (هوا كشت)      (اسفند 94)
 51. مدير تغذيه كودي گلخانه هاي هيدرو پونيك صيفي وگل    (اسفند 94)
 1. آزمایشگر تجزیه خاک و گیاه
 2. انباردار محصولات کشاورزی
 3. اورژانس کشاورزی
 4. بازرس قرنطینه گیاهی
 5. بازرس ماهر کانال های زه کشی
 6. برشته سازی و بسته بندی آجیل سویا
 7. برشته کردن گندم
 8. برنجکار
 9. بسته بند محصولات کشاورزی ( ویژه مرکبات )
 10. پاک کردن ، فرآوری و بسته بندی انواع دانه های روغنی
 11. پرورش دهنده گیاهان دارویی
 12. پرورش دهنده كاكتوس    (اسفند 94)
 13. پرورش دهنده انواع شمعداني     (اسفند 94)
 14. پرورش دهنده قارچ صدفي        بازنگري  (اسفند 94)
 15. تکنسین آفت کش های بیولوژیک
 16. تکنسین عمومی کشاورزی ( مهر 1394)
 17. تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی
 18. تولید کننده چغندر قند
 19. توليد كننده سوخت هاي زيستي(بيواتانول)از پس مانده هاي فيبري كشاورزي (ارديبهشت 95)
 20. تولید،فرآوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم، ماش و عدس
 21. درجه بندی و بسته بندی محصولات زراعی
 22. دسته بند و بسته بند زعفران
 23. دیمکار
 24. زراعت کار برنج قهوه ای (مرداد 95)
 25. زراعت کار به لیمو
 26. زراعت کار گوجه فرنگی
 27. زراعتکار درجه 1
 28. زراعتکار درجه 2
 29. زرشک کار
 30. زعفران کار        بازنگري ( اسفند 94)
 31. سبزیکار
 32. علوفه کار نوین
 33. کارور کشت بافت گیاهی
 34. کشتکار نخود دیم
 35. كشت موسير       (اسفند 94)
 36. كشت كار خاكشي   (اسفند 94) 
 37. کشتکار گندم (شهریور 95)
 38. کاربر اسانس های گیاهی
 39. كاربر گياهان دارويي (ارديبهشت 95)
 40. کارشناس کنترل و گواهی بذر
 41. کارگر تولید کمپوست
 42. كارگر فني توليد گوجه فرنگي گلخانه اي    (ارديبهشت 95)
 43. کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 44. کارور کشت بافت درختان چوبی
 45. کارور کشت بافت گیاهان دارویی
 46. کارور مالش چای
 47. کارور ماهر واحد مالش کارخانه چای
 48. کشتکار گندم
 49. مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی
 50. مدير توليدگلخانه هاي آئروپونيك (هوا كشت)      (اسفند 94)
 51. مدير تغذيه كودي گلخانه هاي هيدرو پونيك صيفي وگل    (اسفند 94)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب