شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. انجام امور پيمان ها در عمليات ساختماني        بازنگري    (فروردين 95)
 2. تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی Revit Structure  ( سال 1394)
 3.  مدل سازی سازه های فولادی و بتنی Revit Structure   ( سال 1394)
 4. طراحی پروژه راهسازی با نرم افزار Auto Cad Land Development  ( سال 1394)
 5. بكار گيري اصول ومباني گود برداري وطراحي سازه هاي نگهبان     (اسفند 94)
 6. تنظيم قرارداد هاي متداول درساخت وسازشهري   (اسفند 94)
 7. نظارت بر اجراي گود برداري ‘ پي وپي كني         بازنگري  (فروردين 95)

 1. انجام امور پيمان ها در عمليات ساختماني        بازنگري    (فروردين 95)
 2. تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی Revit Structure  ( سال 1394)
 3.  مدل سازی سازه های فولادی و بتنی Revit Structure   ( سال 1394)
 4. طراحی پروژه راهسازی با نرم افزار Auto Cad Land Development  ( سال 1394)
 5. بكار گيري اصول ومباني گود برداري وطراحي سازه هاي نگهبان     (اسفند 94)
 6. تنظيم قرارداد هاي متداول درساخت وسازشهري   (اسفند 94)
 7. نظارت بر اجراي گود برداري ‘ پي وپي كني         بازنگري  (فروردين 95)

سایر پیوندها
تنظیمات قالب