شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403

گروه مطالعات جامع بازار کار

شرح وظایف

  • تحلیل روند گذشته، ترسیم وضعیت موجود و پیش‌بینی روند آتی بازار کار بمنظور انطباق برنامه ریزی های آموزشی سازمان با روند تغییرات بازار کار
  • جمع آوری، ثبت وتحلیل سیستماتیک و مستمر آمار و داده های بازار کار بر اساس شاخص های وضعیت استخدام، میزان بیکاری، شرایط کار، ...
  • جمع آوری، ثبت وتحلیل سیستماتیک و مستمر آمار و داده های مربوط به عرضه و تقاضای نیروی کار
  • طراحی، توسعه و به هنگام سازی بانک اطلاعات مشاغل کشور با همکاری سایر واحدها و دستگاههای ذیربط
  • آینده پژوهی و شناسایی مشاغل و حرف
  • برنامه ریزی در جهت همکاری در توسعه به هنگام سازی نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور
  • تدوین سیاستها ، راهبردها و راهکارهای لازم جهت همسویی نظام آموزش غیر رسمی کشور با نیازهای بازار کار کشور
  • تهیه فرآیندهای انجام کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه
  • همکاری با سایر گروه‏های دفتر جهت نیل به اهداف مورد نظر
  • تهیه و ارایه گزارش های انجام و پیشرفت کار و مستند سازی آن ها

اهداف و فعالیت های این گروه در دو بخش فصلنامه مهارت آموزی، انتشارات و منابع آموزشی به شرح زیر است:

انتشار نشریه های علمی، تخصصی و ترویجی

- به روز رسانی سامانه فصلنامه و پیگیری چاپ مقالات در فصلنامه

- ارتقای جایگاه و رتبه فصلنامه علمی سازمان

- انتشار فراخوان های جذب مقالات علمی و تخصصی و تهیه و تدوین منابع آموزشی

تهیه، تدوین منابع آموزشی براساس استانداردهای آموزشی منطبق بر اسناد حرفه

 سامانه منابع آموزشی

سامانه فصلنامه مهارت آموزی

 
 

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب