شعار سال
چهارشنبه 17 خرداد 1402
امور باغي - زراعي (30) صنايع غذايي
امور دامي - آبزيان (36) ماشين آلات
بيوتكنولوژي منابع طبيعي و محيط زيست
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امور دامی و آبزیان :

 

  دوره تولید و پرورش طیور :

 

دوره پرورش ماهیان آب شیرین :
  • مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

 

 

 

امور باغی-زراعی

 

  دوره توليدات محصولات گلخانه اي خاكي و هیدروپونیک :

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

صنایع غذایی :

 

  دوره فراوری صنعتی غذا:

  • مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

 

 ماشین آلات :

 

 دوره مکانیزاسیون زراعی :

  • مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
boss
66583504
تنظیمات قالب