شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403

 

اتومکانیک 

سرامیک عمران
الکترونیک  صنایع چاپ کنترل و ابزار دقیق
برق  صنایع چوب و کاغذ  متالورژی               
بهینه سازی مصرف انرژی صنایع دریایی مخابرات 
تاسیسات صنایع شیمیایی مدیریت و صنایع
جوشکاری و بازرسی جوش  صنایع فلزی معدن
حمل و نقل صنایع نساجی مکانیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

جوشکاری و بازرسی جوش:

 

 

 

 

**********

 برق :

 

 

 

 

 

 

 

**********

 الکترونیک :

 

 دوره الکترونیک صنعتی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

 

 مخابرات :

  

 

  دوره شبکه کابل و اکسس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

 

مکانیک :

 

 دوره ماشینکاری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

 

صنایع چوب و کاغذ :

 

  دوره تولید مبلمان مرکب :

 

 دوره تولید خمیر کاغذ :

  • مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

اتو مکانیک

 

 دوره تعمیرخودروهای سواری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

عمران :

 

 دوره ساخت و ساز ساختمان:

  • مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  • دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

تاسیسات :

 

 

  دوره  تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان :

 

  •  مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  •  دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********

صنایع نساجی :

 

 

 دوره  بافندگی :

  •  مشخصات کلی و برنامه آموزشی
  •  دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب