شعار سال
چهارشنبه 17 خرداد 1402

#چشم‌انداز

  • تصمیم سازی­ها و برنامه‌های کلان سازمان بر مبنای یافته‌های پژوهشی صورت می‌گیرد.

  • فضای سازمان پژوهشی است و فعالیت کارشناسان و مربیان سازمان در امور پژوهشی بسیار پررنگ است.

  • ارتباط سازمان با مؤسسات علمی و پژوهشی ملی و بین‌المللی بسیار گسترده است.

  • برنامه‌های درسی و استانداردها منطبق با الزامات آموزش ‌فنی‌و‌حرفه‌ای، رویکردهای بین المللی و پاسخگو به نیاز بازار‌کار است.

boss
66583504
تنظیمات قالب