شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
باز و بست اتصالات و سوراخکاری
باز و بست و مونتاژ لوله ها و شیر آلات صنعتی
تاسيسات آبرساني با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن
روشهاي بهينه نصب و بهره برداري از كيت هاي انشعاب آب
سرویس و نگهداری پمپ های آب
كاربرد انواع مشعل‘نصب و راه اندازي مشعل گازي
نصب - تست و آب بندی سیستم لوله کشی نصب فشاری
نصب راه اندازي و تعمير مشعل گازي (سال 1393)
نصب كنتورهاي فرعي آب
باز و بست اتصالات و سوراخکاری
باز و بست و مونتاژ لوله ها و شیر آلات صنعتی
تاسيسات آبرساني با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن
روشهاي بهينه نصب و بهره برداري از كيت هاي انشعاب آب
سرویس و نگهداری پمپ های آب
كاربرد انواع مشعل‘نصب و راه اندازي مشعل گازي
نصب - تست و آب بندی سیستم لوله کشی نصب فشاری
نصب راه اندازي و تعمير مشعل گازي (سال 1393)
نصب كنتورهاي فرعي آب
سایر پیوندها
تنظیمات قالب