شعار سال
جمعه 01 تیر 1403

 

برقكار ساختمان درجه 1

برقكار ساختمان درجه 2

برقکار صنعتی ماهر ):

 برقکار صنعتی درجه - 2

برقكار صنعتي درجه 1

برقکار صنعتی ماهر

برقكار عمومي صنعت نفت

برقكار ماشين آلات

برقكاركارخانه آسفالت وسنگ‌شكن

تعميركار برق فشار قوي

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1

تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 2

تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 1

تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2

تعميركار ماشين هاي لباسشويي، خشك كن و ظرفشويي

سرپرست تابلو ساز برق

فن ورزآزمايشگاه الكترومكانيك مقره

فن ورز برق فشار قوي

فن ورز پست هاي توزيع زميني

فن ورز پست هاي توزيع هوايي برق

فن­ ورز تعمير شبكه هوايي توزيع به روش خط گرم

فن ورز تعميرات برق ماشين آلات راهسازي (صنايع)  

فن ورز خطوط زميني برق درجه 1

فن ورز خطوط زميني برق  درجه2

فن ورز دستگاههاي اندازه گيري توزيع برق

فن ورز شبكه عمومي شبكه هاي توزيع هوايي و زميني

فن ورز شبكه هوايي برق 400V-20 KVدرجه1

فن ورز شبكه هوايي برق400V-20 KVدرجه 2

كابين ساز تابلو برق درجه 2

كابين ساز تابلو برق درجه 1

كارگر شبكه هوايي درجه1

كارگر شبكه هوايي درجه 2

كارور آزمايشگاه الكترومكانيك مقره (صنايع)

لوستر ساز بلوري

مسئول تعميرات برق و الكترونيك دستگاههاي مقره

مسئول موتورپيچي ماشين آلات راهسازي (صنايع)

مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برق

نصاب و تعميركار آسانسور

کارور MATLAB

رئيس آزمايشگاه الكترومكانيك مقره سازي (صنايع) 
 كارگر برق صنعتي ماهر 18 ماه
سایر پیوندها
تنظیمات قالب