شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403

برق و تزئينات پرايد

برق و تزئينات ريو 

برق و تزئينات زانتيا

تعليق، فرمان و ترمز پرايد

تعليق، فرمان و ترمز ريو

تعليق، فرمان و ترمز زانتيا

تعمير موتورسيكلت درجه 1

تعمير موتورسيكلت درجه 2

تعميركار اتومبيل گاز سوز درجه 2

تعميركار خودروهاي سبك - طرح 18 ماهه

تعمير كار خودروهاي سبك(ماهر):

تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 1

تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2

تعمير كار خودروهاي سبك

تعميركار برق خودرو درجه 1

تعميركار برق خودرو درجه 2

تعميركار خودرو هاي تجاري (سنگين و نيمه سنگين) درجه 1

تعميركار خودروهاي تجاري (سنگين و نيمه سنگين) درجه 2

تعميركار رادياتور (مبدلهاي حرارتي) موتورها درجه 2

تعميركار سيستم انتقال قدرت خودروي سبك

تعميركار سيستم انتقال قدرت خودروهاي نيمه سنگين

تعميركار سيستم انتقال قدرت هيدرو ديناميكي

تعميركار سيستم انتقال قدرت هيدرواستاتيكي

تعميركار سيستم ترمزهاي روغني (هيدروليكي)

تعميركار سيستم ترمزهاي نيوماتيكي (هواي فشرده) خودروها

تعميركار سيستم سوخت رساني CNG

تعميركار سيستم سوخت رساني موتور ديزل (پمپ ساز) درجه 2

تعميركار سيستم فرمان مكانيكي و هيدروليكي (پرقدرت)

تعميركار سيسمتهاي تعليق خودروهاي سبك (جلوبندي ساز)

تعميركار شاسي ماشين آلات

تعميركار كمك فنر درجه 1

تعميركار كمك فنر درجه 2

تعميركار موتورهاي بنزيني

تعميركار موتورهاي بنزيني قايق درجه 2

تعميركار موتورهاي ديزلي دريايي درجه 2

تكنسين آناليز روغن ماشين آلات

تكنولوژي خودرو

 تو دوز خودرو

تون آپ (تنظيم كار موتور) درجه 2

تون آپ (تنظيم موتور پرايد)

تهويه مطبوع پرايد و زانتيا 

سرويس و نگهداري خودرو

سيستم سوخت رساني انژكتوري پرايد

سيستم سوخت رساني انژكتوري زانتيا

صافكار درجه 1

صافكار درجه 2

قطعه شناسي (ويژه توليدات سايپا)

كاليبراسيون

 کنترلر فیزیکی رنگ خودرو

 کنترلر کیفیت خودرو مینی بوس

مباني برق و الكترونيك خودرو

مكانيسين  واگن

مكانيسين ترمز واگن قطار

مكانيك سيستم هاي سوخت رساني خودرو هاي سبك

مكانيك ماشين آلات سنگين راه سازي (عمليات خاكي)

موتور و گيربكس پرايد

موتور و گيربكس ريو

موتور و گيربكس زانتيا

موتور يست موتور لنج درجه 2

 موتوریست موتور لنچ درجه 1 

نقاش خودرو درجه 1

نقاش خودرو درجه 2 

تعويض كار روغن خودروهاي سبك 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب