شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 

معاونت  پژوهش طرح و برنامه درسی

 

 وظایف اساسی

 • مطالعه و بررسي سياست‏ها و اولويت هاي اقتصادي اجتماعي كشور در زمينه آموزش‏هاي فني وحرفه اي و کاربست نتایج آن در برنامه ها.
 • بررسي تحليل اقتصادي (هزينه فايده) آموزش‏هاي فني و حرفه اي در سازمان و جامعه و مطالعه و بررسي ميزان بهره وري منابع سازمان (انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي و ترويج فرهنگ بهره وري).
 •  مطالعه و تدوين برنامه هاي آموزشي- اجرایی سازمان متناسب با نيازسنجی بازار كار و برنامه هاي توسعه اي كشور(آمایش سرزمین)
 •  آینده پژوهی و بازاندیشی در آموزش های فنی و حرفه ای با رویکرد ملی و بین المللی
 • انجام مطالعات تطبیقی نظام آموزش فنی و حرفه ای کشورهای موفق به منظور استفاده از تجربیات آنها
 • تشكيل شوراي پژوهشي سازمان و اداره امور دبيرخانه آن.
 • دريافت و بررسي اولویت ها و طرح های پژوهشي سالانه(در سطح ملي و استاني) و پيشنهاد به شوراي پژوهشي سازمان جهت تصويب نهايي با رعایت سقف بودجه مصوب
 • تنظيم گزارشات مربوط به نتايج حاصل از طرح‏هاي تحقيقاتي و ارائه راهكارهاي لازم جهت کاربست یافته های پژوهشی و نظارت بر اجراي آنها.
 • بررسي، تصويب و صدور مجوزبرگزاري سمينارها و همايش‏هاي پيشنهادي استان‏ها و واحدهاي ستادي.
 • تشکیل دبیرخانه دائمی همایش به منظور  برنامه ریزی و برگزاری سمینارها و همایش های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی
 •  نشر یافته های پژوهشی از طریق چاپ فصلنامه و مجموعه مقالات همایش و اطلاع رسانی الکترونیکی
 • انتخاب و تجلیل از پژوهشگران مهارتی برتر واحدهای ستادی و استانی در هفته پژوهش
 • تهیه و تدوین برنامه های راهبردی پنج ساله سازمان بر اساس اسناد بالادستی
 • تشكيل و اداره امور دبير خانه ستاد برنامه ريزي آموزشي اجرايي سازمان به منظور تدوين سند برنامه های سالیانه و تنظيم اسناد تعهدات آموزشي اجرايي استان‏ها و واحد هاي ستادي وابلاغ آن.
 • تدوين سياست‏هاي توسعه مراكز آموزشي و اخذ پيشنهادات حوزه هاي ذيربط در خصوص ايجاد مراكز، ارتقاء، تكميل، تبديل كارگاه آموزشي، بررسي و صدور مجوزهاي لازم،پيش بيني منابع مالي و پيشنهاد آن به دفتر بودجه و تشکیلات.
 • طراحي برنامه هاي توسعه كمي و كيفي آموزش‏هاي فني و حرفه اي با مشاركت فعال بخش دولتي و غير دولتي و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
 • شناسايي فرصت هاي مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي و بورس‏هاي تحصيلي داخلي وخارجي جهت اعزام كاركنان و مربيان.
 • پایش برنامه های آموزشی،پژوهشی -اجرایی سازمان و تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد و کاربست یافته ها در تدوین برنامه های آتی
 • مطالعه و بررسي برنامه هاي سرمايه گذاري كشور در ايجاد و يا گسترش واحد هاي صنعتي و توليدي به منظور برنامه ريزي فعاليت‏هاي هماهنگ با اينگونه واحد ها در جهت تامين نيروي انساني كارآمد و ماهر مورد نياز.
 • بررسي و مطالعه زمينه هاي تغيير در ساختارها، امكانات و ارتقاء كيفي آموزش‏هاي غير رسمي كشور.
 • مطالعه و بررسي روش هاي آموزشي موجود در سازمان‏ها و موسسات آموزشي داخل وخارج كشور و شناسایی نوآوري ها در اين روش ها براي بكارگيري آنها در امر آموزش فني وحرفه اي.
 • مطالعه، طبقه بندي و تحليل آمار و اطلاعات بازار کار، مشاغل و ...  و تهيه گزارش‏هاي لازم.
 • مطالعه، توليد، طبقه بندي و تحليل آمار و اطلاعات(در قالب نظام تحليل آماري) و ايجاد پايگاه اطلاعات آمار و تهيه سالنامه آماری وگزارش‏های لازم
 • ایجاد بانک اطلاعات و بروز رسانی سامانه های اطلاعاتی.
 • تدوین خط مشی كلان برنامه ريزي درسي سازمان.
 • تهیه و تدوین استاندارد های مربیگری و آزمون گری.
 •  بررسی و بازنگری در شیوه های اجرایی و برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • تشکیل شورای برنامه ریزی درسی
 • پایش و ارزیابی کیفی استاندارد ها و برنامه های آموزشی
 • تشكيل گروههاي برنامه ريزي درسي جهت تهيه، تنظيم و تدوين برنامه هاي درسي و منابع آموزشی.
 •  مطالعه، بررسي و انتخاب روش‏هاي علمي مناسب جهت تدوين برنامه هاي درسي براي حرف و مشاغل مختلف.
 • شناسايي مشاغل و تجزيه و تحليل اطلاعات برای تدوین استاندارد آموزشی.
 • بررسی و به روز رسانی مستمر استانداردهاو منابع آموزشی موجود
 • شناسایی و تعيين نيازهاي آموزشي حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی و اولويت بندي آنها بمنظور تهيه و تدوين پيش نويس برنامه هاي درسي .
 • تنظيم و تدوين برنامه هاي درسي با همكاري دانشگاهها، اتحاديه ها، صنوف، مربيان، مؤسسات، مراكز صنعتي و آموزشي مرتبط .
 • نظارت و كنترل بر شيوه‏ها و روش‏هاي بهره برداري از استانداردهاي آموزشي در مراكز آموزشي ذيربط .
 • نظارت بر چاپ و تكثير كتب و جزوات آموزشي و توزيع آنها.
 • تعامل و ارتباط با سازمان های داخلی، منطقه ای و بین المللی و کشورهای هدف جهت توسعه همکاری های علمی، آموزشی، تکنولوژی و پژوهشی و به اشتراک گذاری تجربیات
 • همكاري با مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مواقع مقتضي و ضروري به منظور ارتقاء فرآيندهاي اجرايي آموزشي .
 • تدوين راهنماي نحوهاستاندارد نویسی و برگزاری کارگاه آموزشی و سمینار تخصصی تدوین استاندارد
 • پاسخ گویی مستمر به سوالات مربیان و کارشناسان منطقه و رفع اشکالات و ابهامات درسی و آموزشی آنان در استاندارد مربوطه و پیگیری موضوع تاحصول نتیجه.
 • تطبيق برنامه هاي درسي پيشنهادي واحد های ستادی و استانی سازمان با آیين نامه هاي سازمانی و سياستهاي مصوب سازمان.
 • تصویب برنامه های درسی پیشنهادی واحد های ستادی و استانی سازمان در گروه های کارشناسی مربوطه در برنامه ریزی درسی
 •  برسی و بازنگری در نظام و روشهای مهارت آموزی و ارائه پیشنهاد برای بهبود آنها
 • تدوین استانداردهای شایستگی ویژه مسابقات ملی مهارت و جهانی

 

 

 

 درگاه های مرتبط - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - 

سامانه ملی استاندارد مهارت              

 

فصلنامه مهارت                
   

 

             
                   

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب