شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسی سیاست‏ها و اولویت های اقتصادی اجتماعی کشور در زمینه آموزش‏های فنی وحرفه ای و کاربست نتایج آن در برنامه ها.
 • بررسی تحلیل اقتصادی (هزینه فایده) آموزش‏های فنی و حرفه ای در سازمان و جامعه و مطالعه و بررسی میزان بهره وری منابع سازمان (انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی و ترویج فرهنگ بهره وری).
 •  مطالعه و تدوین برنامه های آموزشی- اجرایی سازمان متناسب با نیازسنجی بازار کار و برنامه های توسعه ای کشور(آمایش سرزمین)
 •  آینده پژوهی و بازاندیشی در آموزش های فنی و حرفه ای با رویکرد ملی و بین المللی
 • انجام مطالعات تطبیقی نظام آموزش فنی و حرفه ای کشورهای موفق به منظور استفاده از تجربیات آنها
 • تشکیل شورای پژوهشی سازمان و اداره امور دبیرخانه آن.
 • دریافت و بررسی اولویت ها و طرح های پژوهشی سالانه(در سطح ملی و استانی) و پیشنهاد به شورای پژوهشی سازمان جهت تصویب نهایی با رعایت سقف بودجه مصوب
 • تنظیم گزارشات مربوط به نتایج حاصل از طرح‏های تحقیقاتی و ارائه راهکارهای لازم جهت کاربست یافته های پژوهشی و نظارت بر اجرای آنها.
 • بررسی، تصویب و صدور مجوزبرگزاری سمینارها و همایش‏های پیشنهادی استان‏ها و واحدهای ستادی.
 • تشکیل دبیرخانه دائمی همایش به منظور  برنامه ریزی و برگزاری سمینارها و همایش های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی
 •  نشر یافته های پژوهشی از طریق چاپ فصلنامه و مجموعه مقالات همایش و اطلاع رسانی الکترونیکی
 • انتخاب و تجلیل از پژوهشگران مهارتی برتر واحدهای ستادی و استانی در هفته پژوهش
 • تهیه و تدوین برنامه های راهبردی پنج ساله سازمان بر اساس اسناد بالادستی
 • تشکیل و اداره امور دبیر خانه ستاد برنامه ریزی آموزشی اجرایی سازمان به منظور تدوین سند برنامه های سالیانه و تنظیم اسناد تعهدات آموزشی اجرایی استان‏ها و واحد های ستادی وابلاغ آن.
 • تدوین سیاست‏های توسعه مراکز آموزشی و اخذ پیشنهادات حوزه های ذیربط در خصوص ایجاد مراکز، ارتقاء، تکمیل، تبدیل کارگاه آموزشی، بررسی و صدور مجوزهای لازم،پیش بینی منابع مالی و پیشنهاد آن به دفتر بودجه و تشکیلات.
 • طراحی برنامه های توسعه کمی و کیفی آموزش‏های فنی و حرفه ای با مشارکت فعال بخش دولتی و غیر دولتی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
 • شناسایی فرصت های مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی و بورس‏های تحصیلی داخلی وخارجی جهت اعزام کارکنان و مربیان.
 • پایش برنامه های آموزشی،پژوهشی -اجرایی سازمان و تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد و کاربست یافته ها در تدوین برنامه های آتی
 • مطالعه و بررسی برنامه های سرمایه گذاری کشور در ایجاد و یا گسترش واحد های صنعتی و تولیدی به منظور برنامه ریزی فعالیت‏های هماهنگ با اینگونه واحد ها در جهت تامین نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز.
 • بررسی و مطالعه زمینه های تغییر در ساختارها، امکانات و ارتقاء کیفی آموزش‏های غیر رسمی کشور.
 • مطالعه و بررسی روش های آموزشی موجود در سازمان‏ها و موسسات آموزشی داخل وخارج کشور و شناسایی نوآوری ها در این روش ها برای بکارگیری آنها در امر آموزش فنی وحرفه ای.
 • مطالعه، طبقه بندی و تحلیل آمار و اطلاعات بازار کار، مشاغل و ...  و تهیه گزارش‏های لازم.
 • مطالعه، تولید، طبقه بندی و تحلیل آمار و اطلاعات(در قالب نظام تحلیل آماری) و ایجاد پایگاه اطلاعات آمار و تهیه سالنامه آماری وگزارش‏های لازم
 • ایجاد بانک اطلاعات و بروز رسانی سامانه های اطلاعاتی.
 • تدوین خط مشی کلان برنامه ریزی درسی سازمان.
 • تهیه و تدوین استاندارد های مربیگری و آزمون گری.
 •  بررسی و بازنگری در شیوه های اجرایی و برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • تشکیل شورای برنامه ریزی درسی
 • پایش و ارزیابی کیفی استاندارد ها و برنامه های آموزشی
 • تشکیل گروههای برنامه ریزی درسی جهت تهیه، تنظیم و تدوین برنامه های درسی و منابع آموزشی.
 •  مطالعه، بررسی و انتخاب روش‏های علمی مناسب جهت تدوین برنامه های درسی برای حرف و مشاغل مختلف.
 • شناسایی مشاغل و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تدوین استاندارد آموزشی.
 • بررسی و به روز رسانی مستمر استانداردهاو منابع آموزشی موجود
 • شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی و اولویت بندی آنها بمنظور تهیه و تدوین پیش نویس برنامه های درسی .
 • تنظیم و تدوین برنامه های درسی با همکاری دانشگاهها، اتحادیه ها، صنوف، مربیان، مؤسسات، مراکز صنعتی و آموزشی مرتبط .
 • نظارت و کنترل بر شیوه‏ها و روش‏های بهره برداری از استانداردهای آموزشی در مراکز آموزشی ذیربط .
 • نظارت بر چاپ و تکثیر کتب و جزوات آموزشی و توزیع آنها.
 • تعامل و ارتباط با سازمان های داخلی، منطقه ای و بین المللی و کشورهای هدف جهت توسعه همکاری های علمی، آموزشی، تکنولوژی و پژوهشی و به اشتراک گذاری تجربیات
 • همکاری با مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مواقع مقتضی و ضروری به منظور ارتقاء فرآیندهای اجرایی آموزشی .
 • تدوین راهنمای نحوهاستاندارد نویسی و برگزاری کارگاه آموزشی و سمینار تخصصی تدوین استاندارد
 • پاسخ گویی مستمر به سوالات مربیان و کارشناسان منطقه و رفع اشکالات و ابهامات درسی و آموزشی آنان در استاندارد مربوطه و پیگیری موضوع تاحصول نتیجه.
 • تطبیق برنامه های درسی پیشنهادی واحد های ستادی و استانی سازمان با آیین نامه های سازمانی و سیاستهای مصوب سازمان.
 • تصویب برنامه های درسی پیشنهادی واحد های ستادی و استانی سازمان در گروه های کارشناسی مربوطه در برنامه ریزی درسی
 •  برسی و بازنگری در نظام و روشهای مهارت آموزی و ارائه پیشنهاد برای بهبود آنها
 • تدوین استانداردهای شایستگی ویژه مسابقات ملی مهارت و جهانی
 •  معاونت های زیر مجموعه - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - 

   معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  جناب آقای فرخی
  تلفن: 66583628     
  اطلاعات بیشتر...

         
   معاون برنامه ریزی درسی 
  جناب آقای رامک فرح آبادی 
  تلفن: 66583628     
  اطلاعات بیشتر...
         
             

 درگاه های مرتبط - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - 

سامانه ملی استاندارد مهارت              

 

فصلنامه مهارت                
   

 

             
                   

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب