شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

تماس با دفتر پژوهش طرح و برنامه‌ریزی‌ درسی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

مدیرکل
تلفن مستقیم 66583658

آقای سیدجمیل احمدی

1103

مسئول دفتر

آقای ولی حسن پور- خانم ملکیان

1100

تایپیست

خانم حسینی

1106

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی

-

1110

معاون طرح و برنامه ریزی‌درسی
تلفن مستقیم66583642

آقای رامک فرح آبادی

1105

رئیس همکاری و ارتباط های علمی و تخصصی

آقای احمدبداقی

1107

رئیس گروه پژوهش

خانم راضیه عباس زاده

1117

رئیس گروه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی کشاورزی

آقای محسن جلالی

1124

رئیس گروه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی صنعت

خانم لیلا فرهادی

1114

رئیس گروه طرح و برنامه ریزی‌ آموزشی

آقای محمد علی حاتمیان

1127

رئیس گروه مطالعات جامع بازار کار

خانم فریبا دادگر

1130

گروه طرح و برنامه ریزی‌ آموزشی

کارشناس

آقای باقری

1131

آقای علیمرادیان

1109

آقای مرادی

1128

خانم دادگر

1130

خانم شیری

1111

خانم مدرسی

1115

گروه پژوهش

کارشناس

آقای فیروزبخت

1129

خانم فخیمی

1121

خانم امینی

1122

 گروه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی 

کارشناس

کشاورزی

آقای خلیل زاده

1108

آقای کشاورز

1112

آقای بهادری

1104

صنعت

خانم یاوری

1132

خانم منتظری

1116

آقای اسدی

1106

خیابان آزادی، نبش خوش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، طبقه اول، دفتر پژوهش طرح و برنامه ریزی درسی
تلفن : 66583628 - 66583658
rpc@irantvto.irسایر پیوندها
تنظیمات قالب