شعار سال
سه شنبه 09 خرداد 1402
 

 

 1. اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق  ( آذر 1394)
 2. برقكارصنعتي (سال 1393)
 3. برقكار صنعتي پروژه (سال 1394)
 4. سرپرست تابلو ساز برق
 5. کارور MATLAB  ( سال 1394)
 6.  
 

 

 1. اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق  ( آذر 1394)
 2. برقكارصنعتي (سال 1393)
 3. برقكار صنعتي پروژه (سال 1394)
 4. سرپرست تابلو ساز برق
 5. کارور MATLAB  ( سال 1394)
 6.  
boss
66583504
تنظیمات قالب