شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 

 

 1. اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق  ( آذر 1394)
 2. برقكارصنعتي (سال 1393)
 3. برقكار صنعتي پروژه (سال 1394)
 4. سرپرست تابلو ساز برق
 5. کارور MATLAB  ( سال 1394)
 6.  
 

 

 1. اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق  ( آذر 1394)
 2. برقكارصنعتي (سال 1393)
 3. برقكار صنعتي پروژه (سال 1394)
 4. سرپرست تابلو ساز برق
 5. کارور MATLAB  ( سال 1394)
 6.  
سایر پیوندها
تنظیمات قالب