شعار سال
چهارشنبه 10 خرداد 1402
 1. ابزار دقیق کار (بازنگري خرداد95)
 2. ابزار دقيق كار پروژه (سال 1394)
 3. اتوماسيون كار صنعتي
 4. اتوماسیون کار صنعتی DELTA (خرداد 95)
 5. اتوماسیون کارصنعتی FATEK (خرداد 95)
 6.  تعمیرکار ساعت
 7.  پنوماتیک کار صنعتی (1390)
 8. سرویس و نگهداری هواپیما
 9. طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار Corel Draw ( آبان 1394)
 10.  طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده 8051
 11.  

 

 1. ابزار دقیق کار (بازنگري خرداد95)
 2. ابزار دقيق كار پروژه (سال 1394)
 3. اتوماسيون كار صنعتي
 4. اتوماسیون کار صنعتی DELTA (خرداد 95)
 5. اتوماسیون کارصنعتی FATEK (خرداد 95)
 6.  تعمیرکار ساعت
 7.  پنوماتیک کار صنعتی (1390)
 8. سرویس و نگهداری هواپیما
 9. طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار Corel Draw ( آبان 1394)
 10.  طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده 8051
 11.  

 

boss
66583504
تنظیمات قالب