شعار سال
چهارشنبه 17 خرداد 1402

 

 1. صنایع خودرو  (95)
 2.  ﺑﺮق  (54)
 3. حمل و نقل زمینی   (130)
 4. حمل و نقل دریایی  (130)
 5. حمل و نقل ریلی   (130)
 6. صنایع چوب   (117)
 7. صنایع کاغذ  (116)
 8. صنایع رنگ (341)
 9. صنایع لاستیک (341)
 10. پتروشیمی و پلیمر (341)
 11. نفت و گاز  (341)
 12. فناوری ارتباطات   (33)
 13. صنایع بسته بندی

 

 

 1. صنایع خودرو  (95)
 2.  ﺑﺮق  (54)
 3. حمل و نقل زمینی   (130)
 4. حمل و نقل دریایی  (130)
 5. حمل و نقل ریلی   (130)
 6. صنایع چوب   (117)
 7. صنایع کاغذ  (116)
 8. صنایع رنگ (341)
 9. صنایع لاستیک (341)
 10. پتروشیمی و پلیمر (341)
 11. نفت و گاز  (341)
 12. فناوری ارتباطات   (33)
 13. صنایع بسته بندی

 

boss
66583504
تنظیمات قالب